• Details
  • Transcript


25 Jun 2019

Video tags are automatically extracted using advanced Natural Language Processing (NLP)

Captions are automatically generated using Speech Recognition AI
Start
End
Caption
00:00:59.900
jenis2 dina dingding keur dipoto ku wartawan
00:02:03.800
kata olohok ningali keur diwawancara jeung eta mun dipoto di
00:02:13.200
dinya olohok ningali keur diwawancara
00:03:20.000
baratbatujajar40553 man
00:03:24.200
mobil dina dinten ieu urang tiasa tepang deui tangtosna dina
00:03:33.200
pidangan anu kagiatanana di jawa barat basa warta sunda edisi
00:03:39.500
dinten juma'ah ping 27 uber 2017 anu tempatna di kagiatan
00:03:47.800
rumaja anu geulis campernik anu jagona alam pikiranana dedicated sederhana
00:03:53.600
direncangan ku 2 jakarta mana mana rasa gé geus 69
00:04:01.900
pikeun kasalametan jaga rang aya kaitanana jeung piala ka tiga
00:04:09.000
dina dinten jumaah 20 sadaya mugia kana sababaraha panginten sapuluh
00:04:12.300
taun atanapi 11 taun ka tukang ieu teh nuju ukuran
00:04:17.900
kalimah sok resep umari upami tos rengse jumatan ramadan dongkap
00:04:19.700
kana gubah kubur
00:04:23.700
kacang jeung rupi-rupi ka paman taqlid a'ma jigana tos teu
00:04:27.600
aya di suku eta teh pikeun simkuring mah masih keneh
00:04:35.400
aya ka pungkureuna-na terutama menentukan ngaraskeun ka murangkalih anu samadhi
00:04:41.800
saprak murangkalih teh dinten juma ah sugan nepi ka kelas
00:04:47.400
tilu nepi ka kelas tekad 7 peuting teh dinten jum'atna
00:04:53.700
teu bisa di daratan taneuh jeung kedah beberesih anu tacan
00:05:00.000
nepi ka raja dipariksa ku guru dan acukna kedah bersih
00:05:04.200
nya kitu deui dinten jumaah mah ngan sok laju dipeperkeun
00:05:12.700
kana ngaraksa-ngariksa kakara ayeuna teh ogé anu geus didaramel age
00:05:16.200
sanajan kitu da ngan ti nu suci pasti beresih pisan
00:05:20.200
ati boga sipat jasmani oge rohani nu gedena rp
00:05:25.700
es campur agar-agar harus dipunya ningali dina media silaturahmi pisan
00:05:34.200
ku rupi-rupi anu baris di halaman 109 anjeun tiger aya
00:05:44.700
langit anyar jeung bumi anyar a66a rupana mah biasa si
00:05:50.500
candra payagung anu robah aya ogé nambahan kasedih jeung sasakala
00:05:57.300
ieu rupiah nepika 5 rebu rupiah dengan and itu raster
00:06:01.900
nama mangga anu teu acan aya rencana leutik gelut anu
00:06:12.300
janten oge eta ratuna welas 63 nagara susnadi asia afrika
00:06:17.400
mangga kantun dongkap ari kakasihna eta mah rupa-rupa mah haratis
00:06:33.400
janten katana ngajawab padikana ngararancang raya rumah sakit ketika kertasna
00:06:39.100
macet nyaeta sapertos kitu biasana jalan teh ngaranna diteruskeun janten
00:06:47.600
609 2gl cara-cara yang kupinta kota bandung diddy nama seni
00:06:55.200
termasuk ama aya kana genep puluh diala dieu ngalayah di
00:07:00.800
mana-mana di talikeun ka jalan alternatif kitty pink leather tahun
00:07:07.000
di beri ka ditu ka dieu ngan sakali mangsa ngadu
00:07:13.700
ogé ku rupa-rupa kagiatan asa-asa kandaraan téh osok aya kandaraan
00:07:19.400
atas edas sapedah panginten anu lami tiasa diantosan ti 10
00:07:25.000
tjandra putra sartika diturunkeun kagiatan anu masih keneh sadinten deui
00:07:27.600
kana kala nu munggaran
00:07:43.300
nabila salon panggarang urang kawitan ti pangandaran ieu teh bakat
00:07:48.900
istimewa paripurna never kabupaten pangandaran ieu acara biasana margi dina
00:07:54.100
rapat is dibayar atanapi dilarapkeun ku rupi-rupi tarian tradisional anu
00:08:08.100
dipintonkeun ku barudak sma ka pangandaran mah kamari-kamari salah sahiji
00:08:13.000
anu ngabedakeunana teh antarana digelarna tari tradisional ku para pelajar
00:08:20.900
pangandaran nalika bupati sumedang katut wakilna pada ngadareugdeug ka tempat
00:08:24.000
paripurna digede-gedekeun parigi pangandaran
00:08:31.300
cucu gumilar dewan kesenian pangandaran ngabagéakeun pisan dipidangkeun seni budaya
00:08:37.800
babakuna seni tari di acara paripurna milangkala kabupaten pangandaran pangandaran
00:08:42.400
eta al teh kaasup kagiatan nu mana dirojong jeung hadé
00:08:50.500
keur mekarkeun seni budaya di pangandaran kalima cara geus bisa
00:09:09.700
mintonkeun kabisana dina jarak lari korban peperangan sarta 615 dinten
00:09:21.900
ieu tanda katarak akibat pangandaran 2 senen kamari kuliah sanggar
00:09:23.700
seni tari winda 96
00:09:40.200
kacaritakeun gunung gede nu aya di ieu alam pasti turun
00:09:44.000
deui manehna latihan keur mapag eta acara teh ukur mimingguan
00:09:53.100
sabab samemeh bharata yudha ka acara di pangandaran nya ku
00:10:04.600
dahan kalapa kagiatan anu biasa dengan berapa cocok jeung sagala
00:10:08.600
rupi tapi nyandi panadaran aya tiasa janten conto berapa kapasitas
00:10:14.500
100 juta ti saprak bari nyarande kana budaya budaya sunda
00:10:24.400
ngaliwatan kagiatan anu geus dipintonkeun ku raya 119-a prestasi 555
00:10:25.700
barudak sakola b
00:10:31.900
tes nanaman kangge generasi salajengna teu biasa narikeun kabudayaan sunda
00:10:38.600
nu sanes tarian waé kabudayaan sunda target selasa ft alexandra
00:10:45.400
stan kompres ogé kana seni mah seni karinding arindit da
00:10:50.100
dugi ka teu pisan eta karinding kampung leuma kampung pisan
00:10:54.300
kumargi tarekah tea peta kabupaten pangandaran teh tiasa di ngadukung
00:11:02.700
kana anyam-anyaman sunda pikeun ngaranan mikacinta nagarana mitra jaya lestari
00:11:08.300
keun budaya aya disunda pernah pisan di kampungna pangandaran urang
00:11:14.400
ari basa mah apan nepi ka kiwari masih keneh di
00:11:21.400
kacamatan parung banteng kabupaten tasikmalaya 66 utama kamari-kamari anu kakara
00:11:24.800
nepi ayeuna mah kari ngaran
00:11:33.200
rita ka nangtung ngeunteung di tasikmalaya nepi ka ayeuna kaluarkeun
00:11:41.300
itu desa cigunung kecamatan parungponteng kabupaten tasikmalaya mie ayam aduan
00:11:46.500
m nalika mancawura na ngarubakan ka mancanagara ogé ngandung 16
00:11:58.400
cm nu pacampur jeung leutak dugi kapikirana kana du'a sareng
00:12:06.400
kana ngaran dimangpaatkeun pikeun ngubaran rupa-rupa kasakit uda kuring keur
00:12:07.900
nyingharepan kata bagus
00:12:17.700
raharja jeung a800 ari tatjan keun ku allah nepi ka
00:12:27.200
ayeuna apan tasikmalaya di irawan di jawa barat alatan
00:12:32.600
ayeuna teu benten sareng di warning kampung ratu jaya 6
00:12:35.500
cipanas cisolok geus saminggu teu nepi ka 5 téh langsung
00:12:41.800
dijieun terasa sakit perut mimiti digedéan dilestarikeun ku patani catetan
00:12:48.700
tempat wisata rhesus anu diala ieu mah geningan nyaan 16
00:12:57.200
kasar pisan anu utama rumah ta terlupakan 18 sapertos ayeuna
00:13:05.700
teu tiasa dimanfaatkeun upami ka 56 600 akan tetapi kini
00:13:11.200
ada nyaritakeuna oge janten aya anu maké tatapakan pikeun murangkalih
00:13:18.200
alamat bisa waé padagang kaki lima ieu sabaraha dana rasmita
00:13:23.900
sadarajat ras oge ulah teuing kana éta lokasi diri geuning
00:13:26.700
teu aya kagiatan anu pikeun pulasaren
00:13:30.400
urang rasakeun
00:13:46.000
donnie ada di dunia sareng di aherat urang ka tegalan
00:13:53.500
tiga tergantung pada gerak benda menjadi bagian yang ditujukkan sorangan
00:14:04.800
yen anak surya saputra biasa di jawa barat suku nu
00:14:14.900
katuhu naga tanjung sumedang mibanda pupuhu 35 sigana pikeun tuduh
00:14:15.400
jalan iman
00:14:33.800
haturnuhun asalna ti keur ngabandungan kalawarta candrawati sunda keur balarea
00:14:39.600
pasti ka lakon salajengna ieu teh ngarenteng teu nepi ka
00:14:47.100
168 m dina bidang saidina pisan nya geuningan ayeuna aya
00:14:54.100
salasahiji sma di bandung bisa dimakan etanol nya eta sabubuhan
00:14:57.300
loba anu diamanatan diantawisna dan semeru
00:15:07.700
susu sakuliahna atasanana di lembang kabupaten bandung barat di sanur
00:15:09.500
internet curug gede
00:15:14.400
peta bahan bakar dipiharep bisa ngungkulan beuki mahalna harga bahan
00:15:15.800
bakar minyak mangsa kiwari
00:15:22.000
lulu teu diwatesan jeung eliz anakan ti dua sakola éta
00:15:30.900
sarta utamana gedé ka nu kawilang skotlet bahan baku bioethanol
00:15:37.100
sabada terus dicoba tetela hasil fermentasi buah anda bisa disulap
00:15:38.000
jadi bioethanol
00:15:43.100
data sabada bungbuahan ada di beranda jeung teh disimpen sababaraha
00:15:50.900
poe didasi stabil nepika ngahasilkeun alkohol miharep di anyar didi
00:15:55.600
maju bisa dimang paatkeun' keur kapentingan balarea tepi ka warga
00:15:58.900
teu gumantung kana bahan bakar tina jero taneuh nu ayeuna
00:16:06.600
geus tara bisa diolah sacara massal jeung nasional kawas negara
00:16:12.500
di kabupaten batubara sifat every jabar ngawartakeun
00:16:18.700
ari anu kudu kabupaten kajadian pantangan atanapi ieu teh sabab
00:16:21.700
bahan bakar teu pati ti nama latin ikan kaditu kadieu
00:16:26.300
tapi aya solusi nepi ka 50 yang ieu si tina
00:16:31.400
blog oge tiasa dijadikeun bahan bakar etanol batu langsung dianteurkeun
00:16:35.200
nepi ka diapresiasi pisan ku pamaren tali ku masarakat di
00:16:42.900
jawa barat 109 dalam pamungkas sadat putu teu matak ngaruksak
00:16:50.400
nyi ratu plasa tekanan udara perang th 90 evie tamala
00:17:06.600
teu langkung seueur ngadu'a siswantoro100 ajian pada bayi makan aturan
00:17:13.800
anu tadi diibaratkeun anu masih sumanget ratna nepika pilarian didieu
00:17:19.500
inovasi napas ieu tiasa di buktikeun atikan anu tiasa dipasihan
00:17:26.700
sabar pikeun ngungkulan masalah-masalah sosial angelika ratusan ka rasa jeung
00:17:39.300
ka mana nya ngadeukeutkeun barudak anu asak ulah ceuk urang
00:17:47.000
lantaran prihatin kenari anda barudak turun ka sakola jeung kurang
00:17:52.700
mampuh randa mah ringkasan nana jadi cheol ngahaja ngarah barudak
00:18:04.900
pinter sedang individu satu karton kecamatan kabupaten turun ka handap
00:18:14.700
nepi ka tungtung kacaturkeun keuangan ngarungukeun mangpaat keur kahiruupan ka
00:18:23.000
mana mana sapu jeung pembantu rumah tangga kulit anu dipiceun
00:18:29.400
kabeh eta umat islam
00:18:35.300
vina panduwinata ti sakolana aya pangajaran ngeunaan cara ngali poténsi
00:18:37.200
sumber daya alam di kampungna
00:18:43.700
nurutkeun farida kagiatan sakolana teh ayeuna geus nagara teu kurang
00:18:51.500
ti 20 barudak meureun asa kurang nyaman senter nu hurung
00:19:04.100
sang batari ieu pisan jeung karacak kp parakan teh nuju
00:19:09.900
ci rebon eta supados generasi salajengna di indonesia di jawa
00:19:16.500
barat ogé tiasa meunangkeun kana basa indonésia jadi ketika pacar
00:19:20.400
aku mah indonesia téh kakoncara nagara agraris kana tilas tadi
00:19:25.400
ana nepikeun ka wangkid ieu seueur pisan ngalaman anu ngarana
00:19:31.400
padahal dunya katut eusina' ayun pisan titik rajaresi asa di
00:19:38.000
ku pamaréntah ogé diajar kitu nya sanaya sieun ngalamanana mana
00:19:45.600
ranggeuy kadeudeuh ka nu reureuh murangkalih anu sakirana tiasa dikirangan
00:19:52.400
sakedik penganten relawan ti pkbi abdi ngadangukeun barqawi ngadugikeun ieu
00:19:55.800
mah ka sasama mana tangtosna pahalana oge langsung antara tiger
00:20:00.400
apatride patride di surabaya stasiun padalarang di dinya aya anu
00:20:07.700
nepi ka dulag pamungkas mah saukur dua peraturan bupati tiasa
00:20:17.400
kamanakeun bubuna teu pisan-pisan aya makam dua budak anu tacan
00:20:25.000
mintonkeun sistem informasi menghilangkan vallen kelangan internasional presenter upami di
00:20:29.000
kota atanapi kagiatan kagiatan rutin di bandung mah sepertos tadi
00:20:37.700
teu eureun-eureun panasaran aya acara atanapi salah salam pramuka karuksakan
00:20:43.800
pun ibu teh bet kalawarta teh nyata pisan tina nu
00:20:46.900
tos lebet kana efek duka lara tiga barat baris di
00:20:55.800
aoskeun ku dasar kapur nasabah dari dulu together jaya 15
00:21:14.100
20 mangsana nyanghareupan usum 2009 anu midangkeun penari kamar ratu
00:21:22.700
siramandalam adat suku asmat suku tangan suatu sarana untuk nepi
00:21:29.000
ka 60 urang satujuan tiba tiba di kathmandu nada tanjung
00:21:34.700
sumedang di bandung 775 tiga 50 jt an
00:21:52.600
kuring teh henteu kencang ka singaparna kereta memes elsa susan
00:21:59.100
sudut pisan kalawan sampurna sareng teu jakarta cakrawala ti sunda
00:22:05.400
keur balarea anu geus di tangtukeun ku ceuceu cornelia cara
00:22:19.000
masuk fb dengan teh rek ka kantor kacamatan menghilangkan tegar
00:22:24.400
teh aya dihandapeunana tersebut tahun utamana mah sadayana gé ngan
00:22:29.800
henteu kalawan hatur nuhun teu hilap kana sagalana laju agar
00:22:35.700
kalapa anu ngajanteng geus dikumkeun wae ka si buta yang
00:22:38.500
termasuk dikantunkeun
00:22:46.600
sukarasa malangbong garut panas kacida beuratna nepi ka wengi di
00:22:54.000
cibaduyut di cibaduyut cipta usaha sorenakeun oding kasebutna sok rada
00:22:58.700
hujan girimis kopi dugika ageungna malah agreng pinterna tapi upami
00:23:14.600
anjeun nepi ka anjeun keur dipoto dipoto dipoto ngalaman bulan
00:23:20.100
komentar untuk media sosial ayeuna mah tiasa tepang kamari dari
00:23:26.000
kaleng kasep pisan kana budaya barat daripada kasiksa pisan jadi
00:23:33.900
sagalana kajadian anu sederhana di kamar taya papadana ka dieu
00:23:38.400
ka makkah meruhkeun ka mariksa kaayaan
00:23:46.600
materi tentang kasih ka singaparna ka cimalaka keraskan nyatana sidik
00:23:54.000
pisan-sidik pisan di kamar minat antara teh geus dicicingan da
00:24:00.900
anu rek ngabaran can abad 8 di 999 u-17 akan
00:24:06.300
kabiasaan dinten jumaah di lembur sim kuring mah pami katna
00:24:14.500
jumaahan nyata-nyata meres upamana digabungkeun jeung nu disalaman di kampung
00:24:28.000
ditato jeung dina keur dipoto ku wartawan dina tatu sapertosna
00:24:35.700
mah nuju bade pakanci oge janten minggu assalamu'alaikum kumaha dalang
00:24:37.700
pikeun nepikeun ka si ieu
00:24:45.300
kaset pita jero kabudayaan mika media biasa ogé ngalakukeun 100
00:24:53.500
gambar kata kata 9550 university pami data kana tatahar enggal-enggalan
00:25:05.200
nya éta sidang dituluykeun di banjaran ngan terus terang hatur
00:25:08.900
nuhun ka bapa nu tos ngintunkeun di madiapada lagu seueur
00:25:16.900
nya ma ga ba nga 69 salah satu kunci kencana
00:25:26.700
pikeun manusa sasat anu markasna di kampung baru im3 tidak
00:25:31.700
aku leungeunna miss grand apan bulan gé aya ngaranna teu
00:25:37.400
kudu bajuang pikeun ngaronjatkeun pendidikan pendidikan anu aya di wewengkonna
00:25:43.600
takkan perbedaan a tuluy ku pamarentah satempat ati asa dijieun-jieun
00:25:54.200
sangkan tiasa di keraskan 90 mangga tiasa ngalaksanakeun sagalana gé
00:26:10.200
pejabat 1998 beli gituan hp 2018 tatu bagianana maraju nepi
00:26:18.600
kabupaten batu bara 789 imah rébuan kali sakutri salsa dilla
00:26:23.700
29 anu ngarandapan dulu sarta ngan diurus ku ninina aya
00:26:28.700
di kampung cilame kecamatan ngamprah bandung barat
00:26:37.200
chat untk imah sakabeh terus utamana surianagara jeung komandan kodim
00:26:42.800
dan di 069 arah anu agreng brata masrahkeun bantuan alisha
00:26:53.000
putri salsabila 90 sunda mp3 winda di cilame kecamatan ngamprah
00:26:59.400
bandung barat rayon bantuanana antarana kursi roda sumba ku duit
00:27:06.700
jeung buku tulis anu sejena anu didhalim kacida sajaba ti
00:27:11.400
teu nyangka bakal narima bantuan ku pulisi jeung tentara mah
00:27:20.500
da manehna nyangka bakal aya conto media aya nu ngagarap
00:27:25.100
tur mere bantuan nya gambar rumah dan di 060 9
00:27:30.800
jessica hp ka kota cimahi anu terus di kamada surianagara
00:27:35.800
netelakeun bandung dipasrahkeun ku giakna teh minangka wangun tuda kagiatan
00:27:44.100
sosial dan sakali bakal nyambung ogé buddha lisa ngabutuhkeun bantuan
00:27:54.600
di kabupaten di jawa barat tebet asian pengamanan atanapi intansi
00:28:01.600
sapertos tadi si.at 06 langsung ka masarakat ngaliwatan pramuka kagiatan
00:28:06.600
anu mangrupa-rupa tapi nu keuna ku bencana kemanusiaan teh haratis
00:28:14.700
anu diala katut barudak anu sapantar kepada umat kami sudah
00:28:19.600
biasa na richard kedua ringkas oge tiasa ngarequest atikan anu
00:28:26.400
remen pasalia pangkatna teh pun rama di indramayu teh duanana
00:28:32.100
usep keur masarakat anu rek ngajuru 100 juta kena pelanggaran
00:28:43.800
indramayu 2017 anu gedena 66 miliar rupiah cara main kagunungkeun
00:28:52.900
layanan jaringan persalinan atawa ancaman utama nyadiakeun layanan masarakat desa
00:29:03.000
rumah sakit khusus bupati indramayu alatan ayana sakumna warga kudu
00:29:08.600
ngaluarkeun waragan danao deui sabab geus ditanggung ku pamarentah ngeunaan
00:29:15.800
gedung anggaran nu disiapkeun ku km-na 10 miliar rupiah tindak
00:29:18.400
indramayu tahun anggaran 2017
00:29:24.700
anapon pasaratan pikeun maké éta layanan wargana ukur nyambungkeun kartu
00:29:48.000
tanda kependudukan indramayu indramayu jawa barat dipoto ku pamelet pertandingan
00:29:51.200
warta pamungkas dina dinten ieu simkuring pun adi ti iraha
00:29:56.600
nepungkeun harepan anu ngadukung kana kagiatan anu ngalakonan puasa anu
00:30:12.000
keur keur dipoto ku wartawan
00:00:59.900
jenis2 dina dingding keur dipoto ku wartawan
00:02:03.800
kata olohok ningali keur diwawancara jeung eta mun dipoto di
00:02:13.200
dinya olohok ningali keur diwawancara
00:03:20.000
baratbatujajar40553 man
00:03:24.200
mobil dina dinten ieu urang tiasa tepang deui tangtosna dina
00:03:33.200
pidangan anu kagiatanana di jawa barat basa warta sunda edisi
00:03:39.500
dinten juma'ah ping 27 uber 2017 anu tempatna di kagiatan
00:03:47.800
rumaja anu geulis campernik anu jagona alam pikiranana dedicated sederhana
00:03:53.600
direncangan ku 2 jakarta mana mana rasa gé geus 69
00:04:01.900
pikeun kasalametan jaga rang aya kaitanana jeung piala ka tiga
00:04:09.000
dina dinten jumaah 20 sadaya mugia kana sababaraha panginten sapuluh
00:04:12.300
taun atanapi 11 taun ka tukang ieu teh nuju ukuran
00:04:17.900
kalimah sok resep umari upami tos rengse jumatan ramadan dongkap
00:04:19.700
kana gubah kubur
00:04:23.700
kacang jeung rupi-rupi ka paman taqlid a'ma jigana tos teu
00:04:27.600
aya di suku eta teh pikeun simkuring mah masih keneh
00:04:35.400
aya ka pungkureuna-na terutama menentukan ngaraskeun ka murangkalih anu samadhi
00:04:41.800
saprak murangkalih teh dinten juma ah sugan nepi ka kelas
00:04:47.400
tilu nepi ka kelas tekad 7 peuting teh dinten jum'atna
00:04:53.700
teu bisa di daratan taneuh jeung kedah beberesih anu tacan
00:05:00.000
nepi ka raja dipariksa ku guru dan acukna kedah bersih
00:05:04.200
nya kitu deui dinten jumaah mah ngan sok laju dipeperkeun
00:05:12.700
kana ngaraksa-ngariksa kakara ayeuna teh ogé anu geus didaramel age
00:05:16.200
sanajan kitu da ngan ti nu suci pasti beresih pisan
00:05:20.200
ati boga sipat jasmani oge rohani nu gedena rp
00:05:25.700
es campur agar-agar harus dipunya ningali dina media silaturahmi pisan
00:05:34.200
ku rupi-rupi anu baris di halaman 109 anjeun tiger aya
00:05:44.700
langit anyar jeung bumi anyar a66a rupana mah biasa si
00:05:50.500
candra payagung anu robah aya ogé nambahan kasedih jeung sasakala
00:05:57.300
ieu rupiah nepika 5 rebu rupiah dengan and itu raster
00:06:01.900
nama mangga anu teu acan aya rencana leutik gelut anu
00:06:12.300
janten oge eta ratuna welas 63 nagara susnadi asia afrika
00:06:17.400
mangga kantun dongkap ari kakasihna eta mah rupa-rupa mah haratis
00:06:33.400
janten katana ngajawab padikana ngararancang raya rumah sakit ketika kertasna
00:06:39.100
macet nyaeta sapertos kitu biasana jalan teh ngaranna diteruskeun janten
00:06:47.600
609 2gl cara-cara yang kupinta kota bandung diddy nama seni
00:06:55.200
termasuk ama aya kana genep puluh diala dieu ngalayah di
00:07:00.800
mana-mana di talikeun ka jalan alternatif kitty pink leather tahun
00:07:07.000
di beri ka ditu ka dieu ngan sakali mangsa ngadu
00:07:13.700
ogé ku rupa-rupa kagiatan asa-asa kandaraan téh osok aya kandaraan
00:07:19.400
atas edas sapedah panginten anu lami tiasa diantosan ti 10
00:07:25.000
tjandra putra sartika diturunkeun kagiatan anu masih keneh sadinten deui
00:07:27.600
kana kala nu munggaran
00:07:43.300
nabila salon panggarang urang kawitan ti pangandaran ieu teh bakat
00:07:48.900
istimewa paripurna never kabupaten pangandaran ieu acara biasana margi dina
00:07:54.100
rapat is dibayar atanapi dilarapkeun ku rupi-rupi tarian tradisional anu
00:08:08.100
dipintonkeun ku barudak sma ka pangandaran mah kamari-kamari salah sahiji
00:08:13.000
anu ngabedakeunana teh antarana digelarna tari tradisional ku para pelajar
00:08:20.900
pangandaran nalika bupati sumedang katut wakilna pada ngadareugdeug ka tempat
00:08:24.000
paripurna digede-gedekeun parigi pangandaran
00:08:31.300
cucu gumilar dewan kesenian pangandaran ngabagéakeun pisan dipidangkeun seni budaya
00:08:37.800
babakuna seni tari di acara paripurna milangkala kabupaten pangandaran pangandaran
00:08:42.400
eta al teh kaasup kagiatan nu mana dirojong jeung hadé
00:08:50.500
keur mekarkeun seni budaya di pangandaran kalima cara geus bisa
00:09:09.700
mintonkeun kabisana dina jarak lari korban peperangan sarta 615 dinten
00:09:21.900
ieu tanda katarak akibat pangandaran 2 senen kamari kuliah sanggar
00:09:23.700
seni tari winda 96
00:09:40.200
kacaritakeun gunung gede nu aya di ieu alam pasti turun
00:09:44.000
deui manehna latihan keur mapag eta acara teh ukur mimingguan
00:09:53.100
sabab samemeh bharata yudha ka acara di pangandaran nya ku
00:10:04.600
dahan kalapa kagiatan anu biasa dengan berapa cocok jeung sagala
00:10:08.600
rupi tapi nyandi panadaran aya tiasa janten conto berapa kapasitas
00:10:14.500
100 juta ti saprak bari nyarande kana budaya budaya sunda
00:10:24.400
ngaliwatan kagiatan anu geus dipintonkeun ku raya 119-a prestasi 555
00:10:25.700
barudak sakola b
00:10:31.900
tes nanaman kangge generasi salajengna teu biasa narikeun kabudayaan sunda
00:10:38.600
nu sanes tarian waé kabudayaan sunda target selasa ft alexandra
00:10:45.400
stan kompres ogé kana seni mah seni karinding arindit da
00:10:50.100
dugi ka teu pisan eta karinding kampung leuma kampung pisan
00:10:54.300
kumargi tarekah tea peta kabupaten pangandaran teh tiasa di ngadukung
00:11:02.700
kana anyam-anyaman sunda pikeun ngaranan mikacinta nagarana mitra jaya lestari
00:11:08.300
keun budaya aya disunda pernah pisan di kampungna pangandaran urang
00:11:14.400
ari basa mah apan nepi ka kiwari masih keneh di
00:11:21.400
kacamatan parung banteng kabupaten tasikmalaya 66 utama kamari-kamari anu kakara
00:11:24.800
nepi ayeuna mah kari ngaran
00:11:33.200
rita ka nangtung ngeunteung di tasikmalaya nepi ka ayeuna kaluarkeun
00:11:41.300
itu desa cigunung kecamatan parungponteng kabupaten tasikmalaya mie ayam aduan
00:11:46.500
m nalika mancawura na ngarubakan ka mancanagara ogé ngandung 16
00:11:58.400
cm nu pacampur jeung leutak dugi kapikirana kana du'a sareng
00:12:06.400
kana ngaran dimangpaatkeun pikeun ngubaran rupa-rupa kasakit uda kuring keur
00:12:07.900
nyingharepan kata bagus
00:12:17.700
raharja jeung a800 ari tatjan keun ku allah nepi ka
00:12:27.200
ayeuna apan tasikmalaya di irawan di jawa barat alatan
00:12:32.600
ayeuna teu benten sareng di warning kampung ratu jaya 6
00:12:35.500
cipanas cisolok geus saminggu teu nepi ka 5 téh langsung
00:12:41.800
dijieun terasa sakit perut mimiti digedéan dilestarikeun ku patani catetan
00:12:48.700
tempat wisata rhesus anu diala ieu mah geningan nyaan 16
00:12:57.200
kasar pisan anu utama rumah ta terlupakan 18 sapertos ayeuna
00:13:05.700
teu tiasa dimanfaatkeun upami ka 56 600 akan tetapi kini
00:13:11.200
ada nyaritakeuna oge janten aya anu maké tatapakan pikeun murangkalih
00:13:18.200
alamat bisa waé padagang kaki lima ieu sabaraha dana rasmita
00:13:23.900
sadarajat ras oge ulah teuing kana éta lokasi diri geuning
00:13:26.700
teu aya kagiatan anu pikeun pulasaren
00:13:30.400
urang rasakeun
00:13:46.000
donnie ada di dunia sareng di aherat urang ka tegalan
00:13:53.500
tiga tergantung pada gerak benda menjadi bagian yang ditujukkan sorangan
00:14:04.800
yen anak surya saputra biasa di jawa barat suku nu
00:14:14.900
katuhu naga tanjung sumedang mibanda pupuhu 35 sigana pikeun tuduh
00:14:15.400
jalan iman
00:14:33.800
haturnuhun asalna ti keur ngabandungan kalawarta candrawati sunda keur balarea
00:14:39.600
pasti ka lakon salajengna ieu teh ngarenteng teu nepi ka
00:14:47.100
168 m dina bidang saidina pisan nya geuningan ayeuna aya
00:14:54.100
salasahiji sma di bandung bisa dimakan etanol nya eta sabubuhan
00:14:57.300
loba anu diamanatan diantawisna dan semeru
00:15:07.700
susu sakuliahna atasanana di lembang kabupaten bandung barat di sanur
00:15:09.500
internet curug gede
00:15:14.400
peta bahan bakar dipiharep bisa ngungkulan beuki mahalna harga bahan
00:15:15.800
bakar minyak mangsa kiwari
00:15:22.000
lulu teu diwatesan jeung eliz anakan ti dua sakola éta
00:15:30.900
sarta utamana gedé ka nu kawilang skotlet bahan baku bioethanol
00:15:37.100
sabada terus dicoba tetela hasil fermentasi buah anda bisa disulap
00:15:38.000
jadi bioethanol
00:15:43.100
data sabada bungbuahan ada di beranda jeung teh disimpen sababaraha
00:15:50.900
poe didasi stabil nepika ngahasilkeun alkohol miharep di anyar didi
00:15:55.600
maju bisa dimang paatkeun' keur kapentingan balarea tepi ka warga
00:15:58.900
teu gumantung kana bahan bakar tina jero taneuh nu ayeuna
00:16:06.600
geus tara bisa diolah sacara massal jeung nasional kawas negara
00:16:12.500
di kabupaten batubara sifat every jabar ngawartakeun
00:16:18.700
ari anu kudu kabupaten kajadian pantangan atanapi ieu teh sabab
00:16:21.700
bahan bakar teu pati ti nama latin ikan kaditu kadieu
00:16:26.300
tapi aya solusi nepi ka 50 yang ieu si tina
00:16:31.400
blog oge tiasa dijadikeun bahan bakar etanol batu langsung dianteurkeun
00:16:35.200
nepi ka diapresiasi pisan ku pamaren tali ku masarakat di
00:16:42.900
jawa barat 109 dalam pamungkas sadat putu teu matak ngaruksak
00:16:50.400
nyi ratu plasa tekanan udara perang th 90 evie tamala
00:17:06.600
teu langkung seueur ngadu'a siswantoro100 ajian pada bayi makan aturan
00:17:13.800
anu tadi diibaratkeun anu masih sumanget ratna nepika pilarian didieu
00:17:19.500
inovasi napas ieu tiasa di buktikeun atikan anu tiasa dipasihan
00:17:26.700
sabar pikeun ngungkulan masalah-masalah sosial angelika ratusan ka rasa jeung
00:17:39.300
ka mana nya ngadeukeutkeun barudak anu asak ulah ceuk urang
00:17:47.000
lantaran prihatin kenari anda barudak turun ka sakola jeung kurang
00:17:52.700
mampuh randa mah ringkasan nana jadi cheol ngahaja ngarah barudak
00:18:04.900
pinter sedang individu satu karton kecamatan kabupaten turun ka handap
00:18:14.700
nepi ka tungtung kacaturkeun keuangan ngarungukeun mangpaat keur kahiruupan ka
00:18:23.000
mana mana sapu jeung pembantu rumah tangga kulit anu dipiceun
00:18:29.400
kabeh eta umat islam
00:18:35.300
vina panduwinata ti sakolana aya pangajaran ngeunaan cara ngali poténsi
00:18:37.200
sumber daya alam di kampungna
00:18:43.700
nurutkeun farida kagiatan sakolana teh ayeuna geus nagara teu kurang
00:18:51.500
ti 20 barudak meureun asa kurang nyaman senter nu hurung
00:19:04.100
sang batari ieu pisan jeung karacak kp parakan teh nuju
00:19:09.900
ci rebon eta supados generasi salajengna di indonesia di jawa
00:19:16.500
barat ogé tiasa meunangkeun kana basa indonésia jadi ketika pacar
00:19:20.400
aku mah indonesia téh kakoncara nagara agraris kana tilas tadi
00:19:25.400
ana nepikeun ka wangkid ieu seueur pisan ngalaman anu ngarana
00:19:31.400
padahal dunya katut eusina' ayun pisan titik rajaresi asa di
00:19:38.000
ku pamaréntah ogé diajar kitu nya sanaya sieun ngalamanana mana
00:19:45.600
ranggeuy kadeudeuh ka nu reureuh murangkalih anu sakirana tiasa dikirangan
00:19:52.400
sakedik penganten relawan ti pkbi abdi ngadangukeun barqawi ngadugikeun ieu
00:19:55.800
mah ka sasama mana tangtosna pahalana oge langsung antara tiger
00:20:00.400
apatride patride di surabaya stasiun padalarang di dinya aya anu
00:20:07.700
nepi ka dulag pamungkas mah saukur dua peraturan bupati tiasa
00:20:17.400
kamanakeun bubuna teu pisan-pisan aya makam dua budak anu tacan
00:20:25.000
mintonkeun sistem informasi menghilangkan vallen kelangan internasional presenter upami di
00:20:29.000
kota atanapi kagiatan kagiatan rutin di bandung mah sepertos tadi
00:20:37.700
teu eureun-eureun panasaran aya acara atanapi salah salam pramuka karuksakan
00:20:43.800
pun ibu teh bet kalawarta teh nyata pisan tina nu
00:20:46.900
tos lebet kana efek duka lara tiga barat baris di
00:20:55.800
aoskeun ku dasar kapur nasabah dari dulu together jaya 15
00:21:14.100
20 mangsana nyanghareupan usum 2009 anu midangkeun penari kamar ratu
00:21:22.700
siramandalam adat suku asmat suku tangan suatu sarana untuk nepi
00:21:29.000
ka 60 urang satujuan tiba tiba di kathmandu nada tanjung
00:21:34.700
sumedang di bandung 775 tiga 50 jt an
00:21:52.600
kuring teh henteu kencang ka singaparna kereta memes elsa susan
00:21:59.100
sudut pisan kalawan sampurna sareng teu jakarta cakrawala ti sunda
00:22:05.400
keur balarea anu geus di tangtukeun ku ceuceu cornelia cara
00:22:19.000
masuk fb dengan teh rek ka kantor kacamatan menghilangkan tegar
00:22:24.400
teh aya dihandapeunana tersebut tahun utamana mah sadayana gé ngan
00:22:29.800
henteu kalawan hatur nuhun teu hilap kana sagalana laju agar
00:22:35.700
kalapa anu ngajanteng geus dikumkeun wae ka si buta yang
00:22:38.500
termasuk dikantunkeun
00:22:46.600
sukarasa malangbong garut panas kacida beuratna nepi ka wengi di
00:22:54.000
cibaduyut di cibaduyut cipta usaha sorenakeun oding kasebutna sok rada
00:22:58.700
hujan girimis kopi dugika ageungna malah agreng pinterna tapi upami
00:23:14.600
anjeun nepi ka anjeun keur dipoto dipoto dipoto ngalaman bulan
00:23:20.100
komentar untuk media sosial ayeuna mah tiasa tepang kamari dari
00:23:26.000
kaleng kasep pisan kana budaya barat daripada kasiksa pisan jadi
00:23:33.900
sagalana kajadian anu sederhana di kamar taya papadana ka dieu
00:23:38.400
ka makkah meruhkeun ka mariksa kaayaan
00:23:46.600
materi tentang kasih ka singaparna ka cimalaka keraskan nyatana sidik
00:23:54.000
pisan-sidik pisan di kamar minat antara teh geus dicicingan da
00:24:00.900
anu rek ngabaran can abad 8 di 999 u-17 akan
00:24:06.300
kabiasaan dinten jumaah di lembur sim kuring mah pami katna
00:24:14.500
jumaahan nyata-nyata meres upamana digabungkeun jeung nu disalaman di kampung
00:24:28.000
ditato jeung dina keur dipoto ku wartawan dina tatu sapertosna
00:24:35.700
mah nuju bade pakanci oge janten minggu assalamu'alaikum kumaha dalang
00:24:37.700
pikeun nepikeun ka si ieu
00:24:45.300
kaset pita jero kabudayaan mika media biasa ogé ngalakukeun 100
00:24:53.500
gambar kata kata 9550 university pami data kana tatahar enggal-enggalan
00:25:05.200
nya éta sidang dituluykeun di banjaran ngan terus terang hatur
00:25:08.900
nuhun ka bapa nu tos ngintunkeun di madiapada lagu seueur
00:25:16.900
nya ma ga ba nga 69 salah satu kunci kencana
00:25:26.700
pikeun manusa sasat anu markasna di kampung baru im3 tidak
00:25:31.700
aku leungeunna miss grand apan bulan gé aya ngaranna teu
00:25:37.400
kudu bajuang pikeun ngaronjatkeun pendidikan pendidikan anu aya di wewengkonna
00:25:43.600
takkan perbedaan a tuluy ku pamarentah satempat ati asa dijieun-jieun
00:25:54.200
sangkan tiasa di keraskan 90 mangga tiasa ngalaksanakeun sagalana gé
00:26:10.200
pejabat 1998 beli gituan hp 2018 tatu bagianana maraju nepi
00:26:18.600
kabupaten batu bara 789 imah rébuan kali sakutri salsa dilla
00:26:23.700
29 anu ngarandapan dulu sarta ngan diurus ku ninina aya
00:26:28.700
di kampung cilame kecamatan ngamprah bandung barat
00:26:37.200
chat untk imah sakabeh terus utamana surianagara jeung komandan kodim
00:26:42.800
dan di 069 arah anu agreng brata masrahkeun bantuan alisha
00:26:53.000
putri salsabila 90 sunda mp3 winda di cilame kecamatan ngamprah
00:26:59.400
bandung barat rayon bantuanana antarana kursi roda sumba ku duit
00:27:06.700
jeung buku tulis anu sejena anu didhalim kacida sajaba ti
00:27:11.400
teu nyangka bakal narima bantuan ku pulisi jeung tentara mah
00:27:20.500
da manehna nyangka bakal aya conto media aya nu ngagarap
00:27:25.100
tur mere bantuan nya gambar rumah dan di 060 9
00:27:30.800
jessica hp ka kota cimahi anu terus di kamada surianagara
00:27:35.800
netelakeun bandung dipasrahkeun ku giakna teh minangka wangun tuda kagiatan
00:27:44.100
sosial dan sakali bakal nyambung ogé buddha lisa ngabutuhkeun bantuan
00:27:54.600
di kabupaten di jawa barat tebet asian pengamanan atanapi intansi
00:28:01.600
sapertos tadi si.at 06 langsung ka masarakat ngaliwatan pramuka kagiatan
00:28:06.600
anu mangrupa-rupa tapi nu keuna ku bencana kemanusiaan teh haratis
00:28:14.700
anu diala katut barudak anu sapantar kepada umat kami sudah
00:28:19.600
biasa na richard kedua ringkas oge tiasa ngarequest atikan anu
00:28:26.400
remen pasalia pangkatna teh pun rama di indramayu teh duanana
00:28:32.100
usep keur masarakat anu rek ngajuru 100 juta kena pelanggaran
00:28:43.800
indramayu 2017 anu gedena 66 miliar rupiah cara main kagunungkeun
00:28:52.900
layanan jaringan persalinan atawa ancaman utama nyadiakeun layanan masarakat desa
00:29:03.000
rumah sakit khusus bupati indramayu alatan ayana sakumna warga kudu
00:29:08.600
ngaluarkeun waragan danao deui sabab geus ditanggung ku pamarentah ngeunaan
00:29:15.800
gedung anggaran nu disiapkeun ku km-na 10 miliar rupiah tindak
00:29:18.400
indramayu tahun anggaran 2017
00:29:24.700
anapon pasaratan pikeun maké éta layanan wargana ukur nyambungkeun kartu
00:29:48.000
tanda kependudukan indramayu indramayu jawa barat dipoto ku pamelet pertandingan
00:29:51.200
warta pamungkas dina dinten ieu simkuring pun adi ti iraha
00:29:56.600
nepungkeun harepan anu ngadukung kana kagiatan anu ngalakonan puasa anu
00:30:12.000
keur keur dipoto ku wartawan