• Details
  • Transcript


25 Jun 2019

Click on icon to select language title.
Video tags are automatically extracted using advanced Natural Language Processing (NLP)

Captions are automatically generated using Speech Recognition AI
Start
End
Caption
00:00:59.900
jenis2 dina dingding keur dipoto ku wartawan
00:02:03.800
kata olohok ningali keur diwawancara jeung eta mun dipoto di
00:02:13.200
dinya olohok ningali keur diwawancara
00:03:20.000
baratbatujajar40553 man
00:03:24.200
mobil dina dinten ieu urang tiasa tepang deui tangtosna dina
00:03:33.200
pidangan anu kagiatanana di jawa barat basa warta sunda edisi
00:03:39.500
dinten juma'ah ping 27 uber 2017 anu tempatna di kagiatan
00:03:47.800
rumaja anu geulis campernik anu jagona alam pikiranana dedicated sederhana
00:03:53.600
direncangan ku 2 jakarta mana mana rasa gé geus 69
00:04:01.900
pikeun kasalametan jaga rang aya kaitanana jeung piala ka tiga
00:04:09.000
dina dinten jumaah 20 sadaya mugia kana sababaraha panginten sapuluh
00:04:12.300
taun atanapi 11 taun ka tukang ieu teh nuju ukuran
00:04:17.900
kalimah sok resep umari upami tos rengse jumatan ramadan dongkap
00:04:19.700
kana gubah kubur
00:04:23.700
kacang jeung rupi-rupi ka paman taqlid a'ma jigana tos teu
00:04:27.600
aya di suku eta teh pikeun simkuring mah masih keneh
00:04:35.400
aya ka pungkureuna-na terutama menentukan ngaraskeun ka murangkalih anu samadhi
00:04:41.800
saprak murangkalih teh dinten juma ah sugan nepi ka kelas
00:04:47.400
tilu nepi ka kelas tekad 7 peuting teh dinten jum'atna
00:04:53.700
teu bisa di daratan taneuh jeung kedah beberesih anu tacan
00:05:00.000
nepi ka raja dipariksa ku guru dan acukna kedah bersih
00:05:04.200
nya kitu deui dinten jumaah mah ngan sok laju dipeperkeun
00:05:12.700
kana ngaraksa-ngariksa kakara ayeuna teh ogé anu geus didaramel age
00:05:16.200
sanajan kitu da ngan ti nu suci pasti beresih pisan
00:05:20.200
ati boga sipat jasmani oge rohani nu gedena rp
00:05:25.700
es campur agar-agar harus dipunya ningali dina media silaturahmi pisan
00:05:34.200
ku rupi-rupi anu baris di halaman 109 anjeun tiger aya
00:05:44.700
langit anyar jeung bumi anyar a66a rupana mah biasa si
00:05:50.500
candra payagung anu robah aya ogé nambahan kasedih jeung sasakala
00:05:57.300
ieu rupiah nepika 5 rebu rupiah dengan and itu raster
00:06:01.900
nama mangga anu teu acan aya rencana leutik gelut anu
00:06:12.300
janten oge eta ratuna welas 63 nagara susnadi asia afrika
00:06:17.400
mangga kantun dongkap ari kakasihna eta mah rupa-rupa mah haratis
00:06:33.400
janten katana ngajawab padikana ngararancang raya rumah sakit ketika kertasna
00:06:39.100
macet nyaeta sapertos kitu biasana jalan teh ngaranna diteruskeun janten
00:06:47.600
609 2gl cara-cara yang kupinta kota bandung diddy nama seni
00:06:55.200
termasuk ama aya kana genep puluh diala dieu ngalayah di
00:07:00.800
mana-mana di talikeun ka jalan alternatif kitty pink leather tahun
00:07:07.000
di beri ka ditu ka dieu ngan sakali mangsa ngadu
00:07:13.700
ogé ku rupa-rupa kagiatan asa-asa kandaraan téh osok aya kandaraan
00:07:19.400
atas edas sapedah panginten anu lami tiasa diantosan ti 10
00:07:25.000
tjandra putra sartika diturunkeun kagiatan anu masih keneh sadinten deui
00:07:27.600
kana kala nu munggaran
00:07:43.300
nabila salon panggarang urang kawitan ti pangandaran ieu teh bakat
00:07:48.900
istimewa paripurna never kabupaten pangandaran ieu acara biasana margi dina
00:07:54.100
rapat is dibayar atanapi dilarapkeun ku rupi-rupi tarian tradisional anu
00:08:08.100
dipintonkeun ku barudak sma ka pangandaran mah kamari-kamari salah sahiji
00:08:13.000
anu ngabedakeunana teh antarana digelarna tari tradisional ku para pelajar
00:08:20.900
pangandaran nalika bupati sumedang katut wakilna pada ngadareugdeug ka tempat
00:08:24.000
paripurna digede-gedekeun parigi pangandaran
00:08:31.300
cucu gumilar dewan kesenian pangandaran ngabagéakeun pisan dipidangkeun seni budaya
00:08:37.800
babakuna seni tari di acara paripurna milangkala kabupaten pangandaran pangandaran
00:08:42.400
eta al teh kaasup kagiatan nu mana dirojong jeung hadé
00:08:50.500
keur mekarkeun seni budaya di pangandaran kalima cara geus bisa
00:09:09.700
mintonkeun kabisana dina jarak lari korban peperangan sarta 615 dinten
00:09:21.900
ieu tanda katarak akibat pangandaran 2 senen kamari kuliah sanggar
00:09:23.700
seni tari winda 96
00:09:40.200
kacaritakeun gunung gede nu aya di ieu alam pasti turun
00:09:44.000
deui manehna latihan keur mapag eta acara teh ukur mimingguan
00:09:53.100
sabab samemeh bharata yudha ka acara di pangandaran nya ku
00:10:04.600
dahan kalapa kagiatan anu biasa dengan berapa cocok jeung sagala
00:10:08.600
rupi tapi nyandi panadaran aya tiasa janten conto berapa kapasitas
00:10:14.500
100 juta ti saprak bari nyarande kana budaya budaya sunda
00:10:24.400
ngaliwatan kagiatan anu geus dipintonkeun ku raya 119-a prestasi 555
00:10:25.700
barudak sakola b
00:10:31.900
tes nanaman kangge generasi salajengna teu biasa narikeun kabudayaan sunda
00:10:38.600
nu sanes tarian waé kabudayaan sunda target selasa ft alexandra
00:10:45.400
stan kompres ogé kana seni mah seni karinding arindit da
00:10:50.100
dugi ka teu pisan eta karinding kampung leuma kampung pisan
00:10:54.300
kumargi tarekah tea peta kabupaten pangandaran teh tiasa di ngadukung
00:11:02.700
kana anyam-anyaman sunda pikeun ngaranan mikacinta nagarana mitra jaya lestari
00:11:08.300
keun budaya aya disunda pernah pisan di kampungna pangandaran urang
00:11:14.400
ari basa mah apan nepi ka kiwari masih keneh di
00:11:21.400
kacamatan parung banteng kabupaten tasikmalaya 66 utama kamari-kamari anu kakara
00:11:24.800
nepi ayeuna mah kari ngaran
00:11:33.200
rita ka nangtung ngeunteung di tasikmalaya nepi ka ayeuna kaluarkeun
00:11:41.300
itu desa cigunung kecamatan parungponteng kabupaten tasikmalaya mie ayam aduan
00:11:46.500
m nalika mancawura na ngarubakan ka mancanagara ogé ngandung 16
00:11:58.400
cm nu pacampur jeung leutak dugi kapikirana kana du'a sareng
00:12:06.400
kana ngaran dimangpaatkeun pikeun ngubaran rupa-rupa kasakit uda kuring keur
00:12:07.900
nyingharepan kata bagus
00:12:17.700
raharja jeung a800 ari tatjan keun ku allah nepi ka
00:12:27.200
ayeuna apan tasikmalaya di irawan di jawa barat alatan
00:12:32.600
ayeuna teu benten sareng di warning kampung ratu jaya 6
00:12:35.500
cipanas cisolok geus saminggu teu nepi ka 5 téh langsung
00:12:41.800
dijieun terasa sakit perut mimiti digedéan dilestarikeun ku patani catetan
00:12:48.700
tempat wisata rhesus anu diala ieu mah geningan nyaan 16
00:12:57.200
kasar pisan anu utama rumah ta terlupakan 18 sapertos ayeuna
00:13:05.700
teu tiasa dimanfaatkeun upami ka 56 600 akan tetapi kini
00:13:11.200
ada nyaritakeuna oge janten aya anu maké tatapakan pikeun murangkalih
00:13:18.200
alamat bisa waé padagang kaki lima ieu sabaraha dana rasmita
00:13:23.900
sadarajat ras oge ulah teuing kana éta lokasi diri geuning
00:13:26.700
teu aya kagiatan anu pikeun pulasaren
00:13:30.400
urang rasakeun
00:13:46.000
donnie ada di dunia sareng di aherat urang ka tegalan
00:13:53.500
tiga tergantung pada gerak benda menjadi bagian yang ditujukkan sorangan
00:14:04.800
yen anak surya saputra biasa di jawa barat suku nu
00:14:14.900
katuhu naga tanjung sumedang mibanda pupuhu 35 sigana pikeun tuduh
00:14:15.400
jalan iman
00:14:33.800
haturnuhun asalna ti keur ngabandungan kalawarta candrawati sunda keur balarea
00:14:39.600
pasti ka lakon salajengna ieu teh ngarenteng teu nepi ka
00:14:47.100
168 m dina bidang saidina pisan nya geuningan ayeuna aya
00:14:54.100
salasahiji sma di bandung bisa dimakan etanol nya eta sabubuhan
00:14:57.300
loba anu diamanatan diantawisna dan semeru
00:15:07.700
susu sakuliahna atasanana di lembang kabupaten bandung barat di sanur
00:15:09.500
internet curug gede
00:15:14.400
peta bahan bakar dipiharep bisa ngungkulan beuki mahalna harga bahan
00:15:15.800
bakar minyak mangsa kiwari
00:15:22.000
lulu teu diwatesan jeung eliz anakan ti dua sakola éta
00:15:30.900
sarta utamana gedé ka nu kawilang skotlet bahan baku bioethanol
00:15:37.100
sabada terus dicoba tetela hasil fermentasi buah anda bisa disulap
00:15:38.000
jadi bioethanol
00:15:43.100
data sabada bungbuahan ada di beranda jeung teh disimpen sababaraha
00:15:50.900
poe didasi stabil nepika ngahasilkeun alkohol miharep di anyar didi
00:15:55.600
maju bisa dimang paatkeun' keur kapentingan balarea tepi ka warga
00:15:58.900
teu gumantung kana bahan bakar tina jero taneuh nu ayeuna
00:16:06.600
geus tara bisa diolah sacara massal jeung nasional kawas negara
00:16:12.500
di kabupaten batubara sifat every jabar ngawartakeun
00:16:18.700
ari anu kudu kabupaten kajadian pantangan atanapi ieu teh sabab
00:16:21.700
bahan bakar teu pati ti nama latin ikan kaditu kadieu
00:16:26.300
tapi aya solusi nepi ka 50 yang ieu si tina
00:16:31.400
blog oge tiasa dijadikeun bahan bakar etanol batu langsung dianteurkeun
00:16:35.200
nepi ka diapresiasi pisan ku pamaren tali ku masarakat di
00:16:42.900
jawa barat 109 dalam pamungkas sadat putu teu matak ngaruksak
00:16:50.400
nyi ratu plasa tekanan udara perang th 90 evie tamala
00:17:06.600
teu langkung seueur ngadu'a siswantoro100 ajian pada bayi makan aturan
00:17:13.800
anu tadi diibaratkeun anu masih sumanget ratna nepika pilarian didieu
00:17:19.500
inovasi napas ieu tiasa di buktikeun atikan anu tiasa dipasihan
00:17:26.700
sabar pikeun ngungkulan masalah-masalah sosial angelika ratusan ka rasa jeung
00:17:39.300
ka mana nya ngadeukeutkeun barudak anu asak ulah ceuk urang
00:17:47.000
lantaran prihatin kenari anda barudak turun ka sakola jeung kurang
00:17:52.700
mampuh randa mah ringkasan nana jadi cheol ngahaja ngarah barudak
00:18:04.900
pinter sedang individu satu karton kecamatan kabupaten turun ka handap
00:18:14.700
nepi ka tungtung kacaturkeun keuangan ngarungukeun mangpaat keur kahiruupan ka
00:18:23.000
mana mana sapu jeung pembantu rumah tangga kulit anu dipiceun
00:18:29.400
kabeh eta umat islam
00:18:35.300
vina panduwinata ti sakolana aya pangajaran ngeunaan cara ngali poténsi
00:18:37.200
sumber daya alam di kampungna
00:18:43.700
nurutkeun farida kagiatan sakolana teh ayeuna geus nagara teu kurang
00:18:51.500
ti 20 barudak meureun asa kurang nyaman senter nu hurung
00:19:04.100
sang batari ieu pisan jeung karacak kp parakan teh nuju
00:19:09.900
ci rebon eta supados generasi salajengna di indonesia di jawa
00:19:16.500
barat ogé tiasa meunangkeun kana basa indonésia jadi ketika pacar
00:19:20.400
aku mah indonesia téh kakoncara nagara agraris kana tilas tadi
00:19:25.400
ana nepikeun ka wangkid ieu seueur pisan ngalaman anu ngarana
00:19:31.400
padahal dunya katut eusina' ayun pisan titik rajaresi asa di
00:19:38.000
ku pamaréntah ogé diajar kitu nya sanaya sieun ngalamanana mana
00:19:45.600
ranggeuy kadeudeuh ka nu reureuh murangkalih anu sakirana tiasa dikirangan
00:19:52.400
sakedik penganten relawan ti pkbi abdi ngadangukeun barqawi ngadugikeun ieu
00:19:55.800
mah ka sasama mana tangtosna pahalana oge langsung antara tiger
00:20:00.400
apatride patride di surabaya stasiun padalarang di dinya aya anu
00:20:07.700
nepi ka dulag pamungkas mah saukur dua peraturan bupati tiasa
00:20:17.400
kamanakeun bubuna teu pisan-pisan aya makam dua budak anu tacan
00:20:25.000
mintonkeun sistem informasi menghilangkan vallen kelangan internasional presenter upami di
00:20:29.000
kota atanapi kagiatan kagiatan rutin di bandung mah sepertos tadi
00:20:37.700
teu eureun-eureun panasaran aya acara atanapi salah salam pramuka karuksakan
00:20:43.800
pun ibu teh bet kalawarta teh nyata pisan tina nu
00:20:46.900
tos lebet kana efek duka lara tiga barat baris di
00:20:55.800
aoskeun ku dasar kapur nasabah dari dulu together jaya 15
00:21:14.100
20 mangsana nyanghareupan usum 2009 anu midangkeun penari kamar ratu
00:21:22.700
siramandalam adat suku asmat suku tangan suatu sarana untuk nepi
00:21:29.000
ka 60 urang satujuan tiba tiba di kathmandu nada tanjung
00:21:34.700
sumedang di bandung 775 tiga 50 jt an
00:21:52.600
kuring teh henteu kencang ka singaparna kereta memes elsa susan
00:21:59.100
sudut pisan kalawan sampurna sareng teu jakarta cakrawala ti sunda
00:22:05.400
keur balarea anu geus di tangtukeun ku ceuceu cornelia cara
00:22:19.000
masuk fb dengan teh rek ka kantor kacamatan menghilangkan tegar
00:22:24.400
teh aya dihandapeunana tersebut tahun utamana mah sadayana gé ngan
00:22:29.800
henteu kalawan hatur nuhun teu hilap kana sagalana laju agar
00:22:35.700
kalapa anu ngajanteng geus dikumkeun wae ka si buta yang
00:22:38.500
termasuk dikantunkeun
00:22:46.600
sukarasa malangbong garut panas kacida beuratna nepi ka wengi di
00:22:54.000
cibaduyut di cibaduyut cipta usaha sorenakeun oding kasebutna sok rada
00:22:58.700
hujan girimis kopi dugika ageungna malah agreng pinterna tapi upami
00:23:14.600
anjeun nepi ka anjeun keur dipoto dipoto dipoto ngalaman bulan
00:23:20.100
komentar untuk media sosial ayeuna mah tiasa tepang kamari dari
00:23:26.000
kaleng kasep pisan kana budaya barat daripada kasiksa pisan jadi
00:23:33.900
sagalana kajadian anu sederhana di kamar taya papadana ka dieu
00:23:38.400
ka makkah meruhkeun ka mariksa kaayaan
00:23:46.600
materi tentang kasih ka singaparna ka cimalaka keraskan nyatana sidik
00:23:54.000
pisan-sidik pisan di kamar minat antara teh geus dicicingan da
00:24:00.900
anu rek ngabaran can abad 8 di 999 u-17 akan
00:24:06.300
kabiasaan dinten jumaah di lembur sim kuring mah pami katna
00:24:14.500
jumaahan nyata-nyata meres upamana digabungkeun jeung nu disalaman di kampung
00:24:28.000
ditato jeung dina keur dipoto ku wartawan dina tatu sapertosna
00:24:35.700
mah nuju bade pakanci oge janten minggu assalamu'alaikum kumaha dalang
00:24:37.700
pikeun nepikeun ka si ieu
00:24:45.300
kaset pita jero kabudayaan mika media biasa ogé ngalakukeun 100
00:24:53.500
gambar kata kata 9550 university pami data kana tatahar enggal-enggalan
00:25:05.200
nya éta sidang dituluykeun di banjaran ngan terus terang hatur
00:25:08.900
nuhun ka bapa nu tos ngintunkeun di madiapada lagu seueur
00:25:16.900
nya ma ga ba nga 69 salah satu kunci kencana
00:25:26.700
pikeun manusa sasat anu markasna di kampung baru im3 tidak
00:25:31.700
aku leungeunna miss grand apan bulan gé aya ngaranna teu
00:25:37.400
kudu bajuang pikeun ngaronjatkeun pendidikan pendidikan anu aya di wewengkonna
00:25:43.600
takkan perbedaan a tuluy ku pamarentah satempat ati asa dijieun-jieun
00:25:54.200
sangkan tiasa di keraskan 90 mangga tiasa ngalaksanakeun sagalana gé
00:26:10.200
pejabat 1998 beli gituan hp 2018 tatu bagianana maraju nepi
00:26:18.600
kabupaten batu bara 789 imah rébuan kali sakutri salsa dilla
00:26:23.700
29 anu ngarandapan dulu sarta ngan diurus ku ninina aya
00:26:28.700
di kampung cilame kecamatan ngamprah bandung barat
00:26:37.200
chat untk imah sakabeh terus utamana surianagara jeung komandan kodim
00:26:42.800
dan di 069 arah anu agreng brata masrahkeun bantuan alisha
00:26:53.000
putri salsabila 90 sunda mp3 winda di cilame kecamatan ngamprah
00:26:59.400
bandung barat rayon bantuanana antarana kursi roda sumba ku duit
00:27:06.700
jeung buku tulis anu sejena anu didhalim kacida sajaba ti
00:27:11.400
teu nyangka bakal narima bantuan ku pulisi jeung tentara mah
00:27:20.500
da manehna nyangka bakal aya conto media aya nu ngagarap
00:27:25.100
tur mere bantuan nya gambar rumah dan di 060 9
00:27:30.800
jessica hp ka kota cimahi anu terus di kamada surianagara
00:27:35.800
netelakeun bandung dipasrahkeun ku giakna teh minangka wangun tuda kagiatan
00:27:44.100
sosial dan sakali bakal nyambung ogé buddha lisa ngabutuhkeun bantuan
00:27:54.600
di kabupaten di jawa barat tebet asian pengamanan atanapi intansi
00:28:01.600
sapertos tadi si.at 06 langsung ka masarakat ngaliwatan pramuka kagiatan
00:28:06.600
anu mangrupa-rupa tapi nu keuna ku bencana kemanusiaan teh haratis
00:28:14.700
anu diala katut barudak anu sapantar kepada umat kami sudah
00:28:19.600
biasa na richard kedua ringkas oge tiasa ngarequest atikan anu
00:28:26.400
remen pasalia pangkatna teh pun rama di indramayu teh duanana
00:28:32.100
usep keur masarakat anu rek ngajuru 100 juta kena pelanggaran
00:28:43.800
indramayu 2017 anu gedena 66 miliar rupiah cara main kagunungkeun
00:28:52.900
layanan jaringan persalinan atawa ancaman utama nyadiakeun layanan masarakat desa
00:29:03.000
rumah sakit khusus bupati indramayu alatan ayana sakumna warga kudu
00:29:08.600
ngaluarkeun waragan danao deui sabab geus ditanggung ku pamarentah ngeunaan
00:29:15.800
gedung anggaran nu disiapkeun ku km-na 10 miliar rupiah tindak
00:29:18.400
indramayu tahun anggaran 2017
00:29:24.700
anapon pasaratan pikeun maké éta layanan wargana ukur nyambungkeun kartu
00:29:48.000
tanda kependudukan indramayu indramayu jawa barat dipoto ku pamelet pertandingan
00:29:51.200
warta pamungkas dina dinten ieu simkuring pun adi ti iraha
00:29:56.600
nepungkeun harepan anu ngadukung kana kagiatan anu ngalakonan puasa anu
00:30:12.000
keur keur dipoto ku wartawan
00:00:59.900
jenis2 dina dingding keur dipoto ku wartawan
00:02:03.800
kata olohok ningali keur diwawancara jeung eta mun dipoto di
00:02:13.200
dinya olohok ningali keur diwawancara
00:03:20.000
baratbatujajar40553 man
00:03:24.200
mobil dina dinten ieu urang tiasa tepang deui tangtosna dina
00:03:33.200
pidangan anu kagiatanana di jawa barat basa warta sunda edisi
00:03:39.500
dinten juma'ah ping 27 uber 2017 anu tempatna di kagiatan
00:03:47.800
rumaja anu geulis campernik anu jagona alam pikiranana dedicated sederhana
00:03:53.600
direncangan ku 2 jakarta mana mana rasa gé geus 69
00:04:01.900
pikeun kasalametan jaga rang aya kaitanana jeung piala ka tiga
00:04:09.000
dina dinten jumaah 20 sadaya mugia kana sababaraha panginten sapuluh
00:04:12.300
taun atanapi 11 taun ka tukang ieu teh nuju ukuran
00:04:17.900
kalimah sok resep umari upami tos rengse jumatan ramadan dongkap
00:04:19.700
kana gubah kubur
00:04:23.700
kacang jeung rupi-rupi ka paman taqlid a'ma jigana tos teu
00:04:27.600
aya di suku eta teh pikeun simkuring mah masih keneh
00:04:35.400
aya ka pungkureuna-na terutama menentukan ngaraskeun ka murangkalih anu samadhi
00:04:41.800
saprak murangkalih teh dinten juma ah sugan nepi ka kelas
00:04:47.400
tilu nepi ka kelas tekad 7 peuting teh dinten jum'atna
00:04:53.700
teu bisa di daratan taneuh jeung kedah beberesih anu tacan
00:05:00.000
nepi ka raja dipariksa ku guru dan acukna kedah bersih
00:05:04.200
nya kitu deui dinten jumaah mah ngan sok laju dipeperkeun
00:05:12.700
kana ngaraksa-ngariksa kakara ayeuna teh ogé anu geus didaramel age
00:05:16.200
sanajan kitu da ngan ti nu suci pasti beresih pisan
00:05:20.200
ati boga sipat jasmani oge rohani nu gedena rp
00:05:25.700
es campur agar-agar harus dipunya ningali dina media silaturahmi pisan
00:05:34.200
ku rupi-rupi anu baris di halaman 109 anjeun tiger aya
00:05:44.700
langit anyar jeung bumi anyar a66a rupana mah biasa si
00:05:50.500
candra payagung anu robah aya ogé nambahan kasedih jeung sasakala
00:05:57.300
ieu rupiah nepika 5 rebu rupiah dengan and itu raster
00:06:01.900
nama mangga anu teu acan aya rencana leutik gelut anu
00:06:12.300
janten oge eta ratuna welas 63 nagara susnadi asia afrika
00:06:17.400
mangga kantun dongkap ari kakasihna eta mah rupa-rupa mah haratis
00:06:33.400
janten katana ngajawab padikana ngararancang raya rumah sakit ketika kertasna
00:06:39.100
macet nyaeta sapertos kitu biasana jalan teh ngaranna diteruskeun janten
00:06:47.600
609 2gl cara-cara yang kupinta kota bandung diddy nama seni
00:06:55.200
termasuk ama aya kana genep puluh diala dieu ngalayah di
00:07:00.800
mana-mana di talikeun ka jalan alternatif kitty pink leather tahun
00:07:07.000
di beri ka ditu ka dieu ngan sakali mangsa ngadu
00:07:13.700
ogé ku rupa-rupa kagiatan asa-asa kandaraan téh osok aya kandaraan
00:07:19.400
atas edas sapedah panginten anu lami tiasa diantosan ti 10
00:07:25.000
tjandra putra sartika diturunkeun kagiatan anu masih keneh sadinten deui
00:07:27.600
kana kala nu munggaran
00:07:43.300
nabila salon panggarang urang kawitan ti pangandaran ieu teh bakat
00:07:48.900
istimewa paripurna never kabupaten pangandaran ieu acara biasana margi dina
00:07:54.100
rapat is dibayar atanapi dilarapkeun ku rupi-rupi tarian tradisional anu
00:08:08.100
dipintonkeun ku barudak sma ka pangandaran mah kamari-kamari salah sahiji
00:08:13.000
anu ngabedakeunana teh antarana digelarna tari tradisional ku para pelajar
00:08:20.900
pangandaran nalika bupati sumedang katut wakilna pada ngadareugdeug ka tempat
00:08:24.000
paripurna digede-gedekeun parigi pangandaran
00:08:31.300
cucu gumilar dewan kesenian pangandaran ngabagéakeun pisan dipidangkeun seni budaya
00:08:37.800
babakuna seni tari di acara paripurna milangkala kabupaten pangandaran pangandaran
00:08:42.400
eta al teh kaasup kagiatan nu mana dirojong jeung hadé
00:08:50.500
keur mekarkeun seni budaya di pangandaran kalima cara geus bisa
00:09:09.700
mintonkeun kabisana dina jarak lari korban peperangan sarta 615 dinten
00:09:21.900
ieu tanda katarak akibat pangandaran 2 senen kamari kuliah sanggar
00:09:23.700
seni tari winda 96
00:09:40.200
kacaritakeun gunung gede nu aya di ieu alam pasti turun
00:09:44.000
deui manehna latihan keur mapag eta acara teh ukur mimingguan
00:09:53.100
sabab samemeh bharata yudha ka acara di pangandaran nya ku
00:10:04.600
dahan kalapa kagiatan anu biasa dengan berapa cocok jeung sagala
00:10:08.600
rupi tapi nyandi panadaran aya tiasa janten conto berapa kapasitas
00:10:14.500
100 juta ti saprak bari nyarande kana budaya budaya sunda
00:10:24.400
ngaliwatan kagiatan anu geus dipintonkeun ku raya 119-a prestasi 555
00:10:25.700
barudak sakola b
00:10:31.900
tes nanaman kangge generasi salajengna teu biasa narikeun kabudayaan sunda
00:10:38.600
nu sanes tarian waé kabudayaan sunda target selasa ft alexandra
00:10:45.400
stan kompres ogé kana seni mah seni karinding arindit da
00:10:50.100
dugi ka teu pisan eta karinding kampung leuma kampung pisan
00:10:54.300
kumargi tarekah tea peta kabupaten pangandaran teh tiasa di ngadukung
00:11:02.700
kana anyam-anyaman sunda pikeun ngaranan mikacinta nagarana mitra jaya lestari
00:11:08.300
keun budaya aya disunda pernah pisan di kampungna pangandaran urang
00:11:14.400
ari basa mah apan nepi ka kiwari masih keneh di
00:11:21.400
kacamatan parung banteng kabupaten tasikmalaya 66 utama kamari-kamari anu kakara
00:11:24.800
nepi ayeuna mah kari ngaran
00:11:33.200
rita ka nangtung ngeunteung di tasikmalaya nepi ka ayeuna kaluarkeun
00:11:41.300
itu desa cigunung kecamatan parungponteng kabupaten tasikmalaya mie ayam aduan
00:11:46.500
m nalika mancawura na ngarubakan ka mancanagara ogé ngandung 16
00:11:58.400
cm nu pacampur jeung leutak dugi kapikirana kana du'a sareng
00:12:06.400
kana ngaran dimangpaatkeun pikeun ngubaran rupa-rupa kasakit uda kuring keur
00:12:07.900
nyingharepan kata bagus
00:12:17.700
raharja jeung a800 ari tatjan keun ku allah nepi ka
00:12:27.200
ayeuna apan tasikmalaya di irawan di jawa barat alatan
00:12:32.600
ayeuna teu benten sareng di warning kampung ratu jaya 6
00:12:35.500
cipanas cisolok geus saminggu teu nepi ka 5 téh langsung
00:12:41.800
dijieun terasa sakit perut mimiti digedéan dilestarikeun ku patani catetan
00:12:48.700
tempat wisata rhesus anu diala ieu mah geningan nyaan 16
00:12:57.200
kasar pisan anu utama rumah ta terlupakan 18 sapertos ayeuna
00:13:05.700
teu tiasa dimanfaatkeun upami ka 56 600 akan tetapi kini
00:13:11.200
ada nyaritakeuna oge janten aya anu maké tatapakan pikeun murangkalih
00:13:18.200
alamat bisa waé padagang kaki lima ieu sabaraha dana rasmita
00:13:23.900
sadarajat ras oge ulah teuing kana éta lokasi diri geuning
00:13:26.700
teu aya kagiatan anu pikeun pulasaren
00:13:30.400
urang rasakeun
00:13:46.000
donnie ada di dunia sareng di aherat urang ka tegalan
00:13:53.500
tiga tergantung pada gerak benda menjadi bagian yang ditujukkan sorangan
00:14:04.800
yen anak surya saputra biasa di jawa barat suku nu
00:14:14.900
katuhu naga tanjung sumedang mibanda pupuhu 35 sigana pikeun tuduh
00:14:15.400
jalan iman
00:14:33.800
haturnuhun asalna ti keur ngabandungan kalawarta candrawati sunda keur balarea
00:14:39.600
pasti ka lakon salajengna ieu teh ngarenteng teu nepi ka
00:14:47.100
168 m dina bidang saidina pisan nya geuningan ayeuna aya
00:14:54.100
salasahiji sma di bandung bisa dimakan etanol nya eta sabubuhan
00:14:57.300
loba anu diamanatan diantawisna dan semeru
00:15:07.700
susu sakuliahna atasanana di lembang kabupaten bandung barat di sanur
00:15:09.500
internet curug gede
00:15:14.400
peta bahan bakar dipiharep bisa ngungkulan beuki mahalna harga bahan
00:15:15.800
bakar minyak mangsa kiwari
00:15:22.000
lulu teu diwatesan jeung eliz anakan ti dua sakola éta
00:15:30.900
sarta utamana gedé ka nu kawilang skotlet bahan baku bioethanol
00:15:37.100
sabada terus dicoba tetela hasil fermentasi buah anda bisa disulap
00:15:38.000
jadi bioethanol
00:15:43.100
data sabada bungbuahan ada di beranda jeung teh disimpen sababaraha
00:15:50.900
poe didasi stabil nepika ngahasilkeun alkohol miharep di anyar didi
00:15:55.600
maju bisa dimang paatkeun' keur kapentingan balarea tepi ka warga
00:15:58.900
teu gumantung kana bahan bakar tina jero taneuh nu ayeuna
00:16:06.600
geus tara bisa diolah sacara massal jeung nasional kawas negara
00:16:12.500
di kabupaten batubara sifat every jabar ngawartakeun
00:16:18.700
ari anu kudu kabupaten kajadian pantangan atanapi ieu teh sabab
00:16:21.700
bahan bakar teu pati ti nama latin ikan kaditu kadieu
00:16:26.300
tapi aya solusi nepi ka 50 yang ieu si tina
00:16:31.400
blog oge tiasa dijadikeun bahan bakar etanol batu langsung dianteurkeun
00:16:35.200
nepi ka diapresiasi pisan ku pamaren tali ku masarakat di
00:16:42.900
jawa barat 109 dalam pamungkas sadat putu teu matak ngaruksak
00:16:50.400
nyi ratu plasa tekanan udara perang th 90 evie tamala
00:17:06.600
teu langkung seueur ngadu'a siswantoro100 ajian pada bayi makan aturan
00:17:13.800
anu tadi diibaratkeun anu masih sumanget ratna nepika pilarian didieu
00:17:19.500
inovasi napas ieu tiasa di buktikeun atikan anu tiasa dipasihan
00:17:26.700
sabar pikeun ngungkulan masalah-masalah sosial angelika ratusan ka rasa jeung
00:17:39.300
ka mana nya ngadeukeutkeun barudak anu asak ulah ceuk urang
00:17:47.000
lantaran prihatin kenari anda barudak turun ka sakola jeung kurang
00:17:52.700
mampuh randa mah ringkasan nana jadi cheol ngahaja ngarah barudak
00:18:04.900
pinter sedang individu satu karton kecamatan kabupaten turun ka handap
00:18:14.700
nepi ka tungtung kacaturkeun keuangan ngarungukeun mangpaat keur kahiruupan ka
00:18:23.000
mana mana sapu jeung pembantu rumah tangga kulit anu dipiceun
00:18:29.400
kabeh eta umat islam
00:18:35.300
vina panduwinata ti sakolana aya pangajaran ngeunaan cara ngali poténsi
00:18:37.200
sumber daya alam di kampungna
00:18:43.700
nurutkeun farida kagiatan sakolana teh ayeuna geus nagara teu kurang
00:18:51.500
ti 20 barudak meureun asa kurang nyaman senter nu hurung
00:19:04.100
sang batari ieu pisan jeung karacak kp parakan teh nuju
00:19:09.900
ci rebon eta supados generasi salajengna di indonesia di jawa
00:19:16.500
barat ogé tiasa meunangkeun kana basa indonésia jadi ketika pacar
00:19:20.400
aku mah indonesia téh kakoncara nagara agraris kana tilas tadi
00:19:25.400
ana nepikeun ka wangkid ieu seueur pisan ngalaman anu ngarana
00:19:31.400
padahal dunya katut eusina' ayun pisan titik rajaresi asa di
00:19:38.000
ku pamaréntah ogé diajar kitu nya sanaya sieun ngalamanana mana
00:19:45.600
ranggeuy kadeudeuh ka nu reureuh murangkalih anu sakirana tiasa dikirangan
00:19:52.400
sakedik penganten relawan ti pkbi abdi ngadangukeun barqawi ngadugikeun ieu
00:19:55.800
mah ka sasama mana tangtosna pahalana oge langsung antara tiger
00:20:00.400
apatride patride di surabaya stasiun padalarang di dinya aya anu
00:20:07.700
nepi ka dulag pamungkas mah saukur dua peraturan bupati tiasa
00:20:17.400
kamanakeun bubuna teu pisan-pisan aya makam dua budak anu tacan
00:20:25.000
mintonkeun sistem informasi menghilangkan vallen kelangan internasional presenter upami di
00:20:29.000
kota atanapi kagiatan kagiatan rutin di bandung mah sepertos tadi
00:20:37.700
teu eureun-eureun panasaran aya acara atanapi salah salam pramuka karuksakan
00:20:43.800
pun ibu teh bet kalawarta teh nyata pisan tina nu
00:20:46.900
tos lebet kana efek duka lara tiga barat baris di
00:20:55.800
aoskeun ku dasar kapur nasabah dari dulu together jaya 15
00:21:14.100
20 mangsana nyanghareupan usum 2009 anu midangkeun penari kamar ratu
00:21:22.700
siramandalam adat suku asmat suku tangan suatu sarana untuk nepi
00:21:29.000
ka 60 urang satujuan tiba tiba di kathmandu nada tanjung
00:21:34.700
sumedang di bandung 775 tiga 50 jt an
00:21:52.600
kuring teh henteu kencang ka singaparna kereta memes elsa susan
00:21:59.100
sudut pisan kalawan sampurna sareng teu jakarta cakrawala ti sunda
00:22:05.400
keur balarea anu geus di tangtukeun ku ceuceu cornelia cara
00:22:19.000
masuk fb dengan teh rek ka kantor kacamatan menghilangkan tegar
00:22:24.400
teh aya dihandapeunana tersebut tahun utamana mah sadayana gé ngan
00:22:29.800
henteu kalawan hatur nuhun teu hilap kana sagalana laju agar
00:22:35.700
kalapa anu ngajanteng geus dikumkeun wae ka si buta yang
00:22:38.500
termasuk dikantunkeun
00:22:46.600
sukarasa malangbong garut panas kacida beuratna nepi ka wengi di
00:22:54.000
cibaduyut di cibaduyut cipta usaha sorenakeun oding kasebutna sok rada
00:22:58.700
hujan girimis kopi dugika ageungna malah agreng pinterna tapi upami
00:23:14.600
anjeun nepi ka anjeun keur dipoto dipoto dipoto ngalaman bulan
00:23:20.100
komentar untuk media sosial ayeuna mah tiasa tepang kamari dari
00:23:26.000
kaleng kasep pisan kana budaya barat daripada kasiksa pisan jadi
00:23:33.900
sagalana kajadian anu sederhana di kamar taya papadana ka dieu
00:23:38.400
ka makkah meruhkeun ka mariksa kaayaan
00:23:46.600
materi tentang kasih ka singaparna ka cimalaka keraskan nyatana sidik
00:23:54.000
pisan-sidik pisan di kamar minat antara teh geus dicicingan da
00:24:00.900
anu rek ngabaran can abad 8 di 999 u-17 akan
00:24:06.300
kabiasaan dinten jumaah di lembur sim kuring mah pami katna
00:24:14.500
jumaahan nyata-nyata meres upamana digabungkeun jeung nu disalaman di kampung
00:24:28.000
ditato jeung dina keur dipoto ku wartawan dina tatu sapertosna
00:24:35.700
mah nuju bade pakanci oge janten minggu assalamu'alaikum kumaha dalang
00:24:37.700
pikeun nepikeun ka si ieu
00:24:45.300
kaset pita jero kabudayaan mika media biasa ogé ngalakukeun 100
00:24:53.500
gambar kata kata 9550 university pami data kana tatahar enggal-enggalan
00:25:05.200
nya éta sidang dituluykeun di banjaran ngan terus terang hatur
00:25:08.900
nuhun ka bapa nu tos ngintunkeun di madiapada lagu seueur
00:25:16.900
nya ma ga ba nga 69 salah satu kunci kencana
00:25:26.700
pikeun manusa sasat anu markasna di kampung baru im3 tidak
00:25:31.700
aku leungeunna miss grand apan bulan gé aya ngaranna teu
00:25:37.400
kudu bajuang pikeun ngaronjatkeun pendidikan pendidikan anu aya di wewengkonna
00:25:43.600
takkan perbedaan a tuluy ku pamarentah satempat ati asa dijieun-jieun
00:25:54.200
sangkan tiasa di keraskan 90 mangga tiasa ngalaksanakeun sagalana gé
00:26:10.200
pejabat 1998 beli gituan hp 2018 tatu bagianana maraju nepi
00:26:18.600
kabupaten batu bara 789 imah rébuan kali sakutri salsa dilla
00:26:23.700
29 anu ngarandapan dulu sarta ngan diurus ku ninina aya
00:26:28.700
di kampung cilame kecamatan ngamprah bandung barat
00:26:37.200
chat untk imah sakabeh terus utamana surianagara jeung komandan kodim
00:26:42.800
dan di 069 arah anu agreng brata masrahkeun bantuan alisha
00:26:53.000
putri salsabila 90 sunda mp3 winda di cilame kecamatan ngamprah
00:26:59.400
bandung barat rayon bantuanana antarana kursi roda sumba ku duit
00:27:06.700
jeung buku tulis anu sejena anu didhalim kacida sajaba ti
00:27:11.400
teu nyangka bakal narima bantuan ku pulisi jeung tentara mah
00:27:20.500
da manehna nyangka bakal aya conto media aya nu ngagarap
00:27:25.100
tur mere bantuan nya gambar rumah dan di 060 9
00:27:30.800
jessica hp ka kota cimahi anu terus di kamada surianagara
00:27:35.800
netelakeun bandung dipasrahkeun ku giakna teh minangka wangun tuda kagiatan
00:27:44.100
sosial dan sakali bakal nyambung ogé buddha lisa ngabutuhkeun bantuan
00:27:54.600
di kabupaten di jawa barat tebet asian pengamanan atanapi intansi
00:28:01.600
sapertos tadi si.at 06 langsung ka masarakat ngaliwatan pramuka kagiatan
00:28:06.600
anu mangrupa-rupa tapi nu keuna ku bencana kemanusiaan teh haratis
00:28:14.700
anu diala katut barudak anu sapantar kepada umat kami sudah
00:28:19.600
biasa na richard kedua ringkas oge tiasa ngarequest atikan anu
00:28:26.400
remen pasalia pangkatna teh pun rama di indramayu teh duanana
00:28:32.100
usep keur masarakat anu rek ngajuru 100 juta kena pelanggaran
00:28:43.800
indramayu 2017 anu gedena 66 miliar rupiah cara main kagunungkeun
00:28:52.900
layanan jaringan persalinan atawa ancaman utama nyadiakeun layanan masarakat desa
00:29:03.000
rumah sakit khusus bupati indramayu alatan ayana sakumna warga kudu
00:29:08.600
ngaluarkeun waragan danao deui sabab geus ditanggung ku pamarentah ngeunaan
00:29:15.800
gedung anggaran nu disiapkeun ku km-na 10 miliar rupiah tindak
00:29:18.400
indramayu tahun anggaran 2017
00:29:24.700
anapon pasaratan pikeun maké éta layanan wargana ukur nyambungkeun kartu
00:29:48.000
tanda kependudukan indramayu indramayu jawa barat dipoto ku pamelet pertandingan
00:29:51.200
warta pamungkas dina dinten ieu simkuring pun adi ti iraha
00:29:56.600
nepungkeun harepan anu ngadukung kana kagiatan anu ngalakonan puasa anu
00:30:12.000
keur keur dipoto ku wartawan