• Details
  • Transcript


25 Jun 2019

Click on icon to select language title.
Video tags are automatically extracted using advanced Natural Language Processing (NLP)

Captions are automatically generated using Speech Recognition AI
Start
End
Caption
00:00:24.600
maran0hanana parasaan kagiatan kakara simkuring bingah amarwata 25 kagiatan bari
00:00:30.100
olohok ningali keur diwawancara ku wartawan
00:00:36.800
loba dahareun tradisional sunda anu ditambahan ku obyék babarengan jeung
00:00:41.200
sajabana anu mana dina saat ieu cimata nu sasawa nu
00:00:50.000
kiwari keur malik-malik olahan ayam enak di cimahi
00:00:58.500
kampung rasana di menteng penomena masih keneh dina rasa tradisional
00:01:00.600
masih keneh napel dina batu
00:01:10.500
kota tasikmalaya katelah luhur nyaéta anu masantrén di antawisna nyaéta
00:01:18.700
bubur kai sareng basana aya nu diluluguan 8 tasikmalaya pagendingan
00:01:26.600
tasikmalaya ngabentenkeunana salasa tasikmalaya anu sejenna nyaeta semar kamana kasabaran
00:01:31.700
ciri has tapi di hal unik dina basa basi na
00:01:36.900
nyaeta si abah anu 80 tahun tapi masih keneh anu
00:01:37.800
mangrupa basa
00:01:47.000
regina 5 1 51 nyaeta atuh abah nu salah sahiji
00:01:54.300
hal anu sanesna nya ngandika ka ramana djeung kabeneran ka
00:02:01.500
dieu teh aya dua dinten ti mana-manana
00:02:09.500
mention kita ya salli wa nama nama italia di abad
00:02:29.200
ka-16 arti kata kata tanda2 9999 na na na na
00:02:34.600
camela yama bayu ana
00:02:40.900
olohok ningali olohok ningali keur diwawancara ku wartawan
00:02:55.200
dina loba kali dina bahan beuleum basa sandi dangkeun ka
00:03:04.100
teu janten ludeung padahal basa abah dibeuleum teh ciri has
00:03:13.600
tradisional anu matak atawa di sawah anu dijieunna tina purbasari
00:03:18.700
kusabab si abah tos icalan ti taun 51 nu pasti
00:03:21.200
teu citarasa basa nu ayeuna
00:03:45.800
marcella sunda dina dinten salasa sareng nu ngabédakeun mah sok
00:03:56.800
di 109.8 ari keur keur dipoto ku wartawan
00:04:04.500
kakanda * djeung make hidji 11 jajar
00:04:11.500
nama nama bahan pangan daging jeung urat-urat
00:04:18.600
harita kungsi ngadeg karajaan taruma jaya
00:04:27.000
karana andjeun na 809 ibadah barat
00:05:04.200
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu
00:05:14.300
assalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh sampurasun pamiarsa kana pangrasa simkuring tina
00:05:29.200
ieu kajadian nya éta ogé mangrupa kasenian anu ngaran kuring
00:05:36.900
bisan r831k
00:05:48.000
assalamualaikum warna barnadi sampurasun pamiarsa keur kuring dinten ieu mah
00:06:10.600
kamari dua pamanna ti mana-man ana anissa mobil123 pamenta jaman
00:06:17.800
kiwari kadaharan 25 2012
00:06:36.900
amirza jaman kiwari geus loba rupiah sunda sindiransunda12 3
00:06:43.800
pamirsa jeung kiwari cara keur dipoto dipoto ku wartawan
00:06:54.800
pamela jaman kiwari kadaharan nepi ka kala sunda
00:06:59.000
talak tilu
00:07:05.500
aryasa hd
00:00:24.600
maran0hanana parasaan kagiatan kakara simkuring bingah amarwata 25 kagiatan bari
00:00:30.100
olohok ningali keur diwawancara ku wartawan
00:00:36.800
loba dahareun tradisional sunda anu ditambahan ku obyék babarengan jeung
00:00:41.200
sajabana anu mana dina saat ieu cimata nu sasawa nu
00:00:50.000
kiwari keur malik-malik olahan ayam enak di cimahi
00:00:58.500
kampung rasana di menteng penomena masih keneh dina rasa tradisional
00:01:00.600
masih keneh napel dina batu
00:01:10.500
kota tasikmalaya katelah luhur nyaéta anu masantrén di antawisna nyaéta
00:01:18.700
bubur kai sareng basana aya nu diluluguan 8 tasikmalaya pagendingan
00:01:26.600
tasikmalaya ngabentenkeunana salasa tasikmalaya anu sejenna nyaeta semar kamana kasabaran
00:01:31.700
ciri has tapi di hal unik dina basa basi na
00:01:36.900
nyaeta si abah anu 80 tahun tapi masih keneh anu
00:01:37.800
mangrupa basa
00:01:47.000
regina 5 1 51 nyaeta atuh abah nu salah sahiji
00:01:54.300
hal anu sanesna nya ngandika ka ramana djeung kabeneran ka
00:02:01.500
dieu teh aya dua dinten ti mana-manana
00:02:09.500
mention kita ya salli wa nama nama italia di abad
00:02:29.200
ka-16 arti kata kata tanda2 9999 na na na na
00:02:34.600
camela yama bayu ana
00:02:40.900
olohok ningali olohok ningali keur diwawancara ku wartawan
00:02:55.200
dina loba kali dina bahan beuleum basa sandi dangkeun ka
00:03:04.100
teu janten ludeung padahal basa abah dibeuleum teh ciri has
00:03:13.600
tradisional anu matak atawa di sawah anu dijieunna tina purbasari
00:03:18.700
kusabab si abah tos icalan ti taun 51 nu pasti
00:03:21.200
teu citarasa basa nu ayeuna
00:03:45.800
marcella sunda dina dinten salasa sareng nu ngabédakeun mah sok
00:03:56.800
di 109.8 ari keur keur dipoto ku wartawan
00:04:04.500
kakanda * djeung make hidji 11 jajar
00:04:11.500
nama nama bahan pangan daging jeung urat-urat
00:04:18.600
harita kungsi ngadeg karajaan taruma jaya
00:04:27.000
karana andjeun na 809 ibadah barat
00:05:04.200
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu
00:05:14.300
assalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh sampurasun pamiarsa kana pangrasa simkuring tina
00:05:29.200
ieu kajadian nya éta ogé mangrupa kasenian anu ngaran kuring
00:05:36.900
bisan r831k
00:05:48.000
assalamualaikum warna barnadi sampurasun pamiarsa keur kuring dinten ieu mah
00:06:10.600
kamari dua pamanna ti mana-man ana anissa mobil123 pamenta jaman
00:06:17.800
kiwari kadaharan 25 2012
00:06:36.900
amirza jaman kiwari geus loba rupiah sunda sindiransunda12 3
00:06:43.800
pamirsa jeung kiwari cara keur dipoto dipoto ku wartawan
00:06:54.800
pamela jaman kiwari kadaharan nepi ka kala sunda
00:06:59.000
talak tilu
00:07:05.500
aryasa hd