• Details
  • Transcript


25 Jun 2019

Video tags are automatically extracted using advanced Natural Language Processing (NLP)

Captions are automatically generated using Speech Recognition AI
Start
End
Caption
00:00:24.600
maran0hanana parasaan kagiatan kakara simkuring bingah amarwata 25 kagiatan bari
00:00:30.100
olohok ningali keur diwawancara ku wartawan
00:00:36.800
loba dahareun tradisional sunda anu ditambahan ku obyék babarengan jeung
00:00:41.200
sajabana anu mana dina saat ieu cimata nu sasawa nu
00:00:50.000
kiwari keur malik-malik olahan ayam enak di cimahi
00:00:58.500
kampung rasana di menteng penomena masih keneh dina rasa tradisional
00:01:00.600
masih keneh napel dina batu
00:01:10.500
kota tasikmalaya katelah luhur nyaéta anu masantrén di antawisna nyaéta
00:01:18.700
bubur kai sareng basana aya nu diluluguan 8 tasikmalaya pagendingan
00:01:26.600
tasikmalaya ngabentenkeunana salasa tasikmalaya anu sejenna nyaeta semar kamana kasabaran
00:01:31.700
ciri has tapi di hal unik dina basa basi na
00:01:36.900
nyaeta si abah anu 80 tahun tapi masih keneh anu
00:01:37.800
mangrupa basa
00:01:47.000
regina 5 1 51 nyaeta atuh abah nu salah sahiji
00:01:54.300
hal anu sanesna nya ngandika ka ramana djeung kabeneran ka
00:02:01.500
dieu teh aya dua dinten ti mana-manana
00:02:09.500
mention kita ya salli wa nama nama italia di abad
00:02:29.200
ka-16 arti kata kata tanda2 9999 na na na na
00:02:34.600
camela yama bayu ana
00:02:40.900
olohok ningali olohok ningali keur diwawancara ku wartawan
00:02:55.200
dina loba kali dina bahan beuleum basa sandi dangkeun ka
00:03:04.100
teu janten ludeung padahal basa abah dibeuleum teh ciri has
00:03:13.600
tradisional anu matak atawa di sawah anu dijieunna tina purbasari
00:03:18.700
kusabab si abah tos icalan ti taun 51 nu pasti
00:03:21.200
teu citarasa basa nu ayeuna
00:03:45.800
marcella sunda dina dinten salasa sareng nu ngabédakeun mah sok
00:03:56.800
di 109.8 ari keur keur dipoto ku wartawan
00:04:04.500
kakanda * djeung make hidji 11 jajar
00:04:11.500
nama nama bahan pangan daging jeung urat-urat
00:04:18.600
harita kungsi ngadeg karajaan taruma jaya
00:04:27.000
karana andjeun na 809 ibadah barat
00:05:04.200
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu
00:05:14.300
assalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh sampurasun pamiarsa kana pangrasa simkuring tina
00:05:29.200
ieu kajadian nya éta ogé mangrupa kasenian anu ngaran kuring
00:05:36.900
bisan r831k
00:05:48.000
assalamualaikum warna barnadi sampurasun pamiarsa keur kuring dinten ieu mah
00:06:10.600
kamari dua pamanna ti mana-man ana anissa mobil123 pamenta jaman
00:06:17.800
kiwari kadaharan 25 2012
00:06:36.900
amirza jaman kiwari geus loba rupiah sunda sindiransunda12 3
00:06:43.800
pamirsa jeung kiwari cara keur dipoto dipoto ku wartawan
00:06:54.800
pamela jaman kiwari kadaharan nepi ka kala sunda
00:06:59.000
talak tilu
00:07:05.500
aryasa hd
00:00:24.600
maran0hanana parasaan kagiatan kakara simkuring bingah amarwata 25 kagiatan bari
00:00:30.100
olohok ningali keur diwawancara ku wartawan
00:00:36.800
loba dahareun tradisional sunda anu ditambahan ku obyék babarengan jeung
00:00:41.200
sajabana anu mana dina saat ieu cimata nu sasawa nu
00:00:50.000
kiwari keur malik-malik olahan ayam enak di cimahi
00:00:58.500
kampung rasana di menteng penomena masih keneh dina rasa tradisional
00:01:00.600
masih keneh napel dina batu
00:01:10.500
kota tasikmalaya katelah luhur nyaéta anu masantrén di antawisna nyaéta
00:01:18.700
bubur kai sareng basana aya nu diluluguan 8 tasikmalaya pagendingan
00:01:26.600
tasikmalaya ngabentenkeunana salasa tasikmalaya anu sejenna nyaeta semar kamana kasabaran
00:01:31.700
ciri has tapi di hal unik dina basa basi na
00:01:36.900
nyaeta si abah anu 80 tahun tapi masih keneh anu
00:01:37.800
mangrupa basa
00:01:47.000
regina 5 1 51 nyaeta atuh abah nu salah sahiji
00:01:54.300
hal anu sanesna nya ngandika ka ramana djeung kabeneran ka
00:02:01.500
dieu teh aya dua dinten ti mana-manana
00:02:09.500
mention kita ya salli wa nama nama italia di abad
00:02:29.200
ka-16 arti kata kata tanda2 9999 na na na na
00:02:34.600
camela yama bayu ana
00:02:40.900
olohok ningali olohok ningali keur diwawancara ku wartawan
00:02:55.200
dina loba kali dina bahan beuleum basa sandi dangkeun ka
00:03:04.100
teu janten ludeung padahal basa abah dibeuleum teh ciri has
00:03:13.600
tradisional anu matak atawa di sawah anu dijieunna tina purbasari
00:03:18.700
kusabab si abah tos icalan ti taun 51 nu pasti
00:03:21.200
teu citarasa basa nu ayeuna
00:03:45.800
marcella sunda dina dinten salasa sareng nu ngabédakeun mah sok
00:03:56.800
di 109.8 ari keur keur dipoto ku wartawan
00:04:04.500
kakanda * djeung make hidji 11 jajar
00:04:11.500
nama nama bahan pangan daging jeung urat-urat
00:04:18.600
harita kungsi ngadeg karajaan taruma jaya
00:04:27.000
karana andjeun na 809 ibadah barat
00:05:04.200
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu
00:05:14.300
assalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh sampurasun pamiarsa kana pangrasa simkuring tina
00:05:29.200
ieu kajadian nya éta ogé mangrupa kasenian anu ngaran kuring
00:05:36.900
bisan r831k
00:05:48.000
assalamualaikum warna barnadi sampurasun pamiarsa keur kuring dinten ieu mah
00:06:10.600
kamari dua pamanna ti mana-man ana anissa mobil123 pamenta jaman
00:06:17.800
kiwari kadaharan 25 2012
00:06:36.900
amirza jaman kiwari geus loba rupiah sunda sindiransunda12 3
00:06:43.800
pamirsa jeung kiwari cara keur dipoto dipoto ku wartawan
00:06:54.800
pamela jaman kiwari kadaharan nepi ka kala sunda
00:06:59.000
talak tilu
00:07:05.500
aryasa hd