• Details
  • Transcript
Captions are automatically generated using Speech Recognition AI
Start
End
Caption
00:00:04.000
This is the second district of Ilocos Norte where once
00:00:09.300
He became Congressman, former President Ferdinand Marcos still loves it
00:00:12.300
people also mark the I think
00:00:17.000
to former President edralin Marcos a hero because many
00:00:22.200
He had done it in our nation's hospitals Mark
00:00:27.500
He those bridges and then those I think
00:00:31.700
the naturally lit throughout the world that
00:00:36.200
in place of this House in Nice Ilocos Norte
00:00:42.100
the story begins the life of Mark September 11 1917
00:00:46.400
children of teachers in Outlook is bright and simpatiko
00:00:51.100
seven years old when Mark retired salawag and after
00:00:56.000
in Manila and became a military lawyer here who have
00:01:00.200
the defeat in the history of his life and
00:01:04.000
Role played in the country there are people saying
00:01:08.700
Demon and turn to say all he had done
00:01:12.700
He was wrong to have despite also saying
00:01:16.900
that all she had done was right the big controversy
00:01:21.900
alleged heroic mark tells some books she received
00:01:27.100
ang prestihiyosong distinguished service cross silver star medal at Order
00:01:30.600
of the purple heart but for learning the national historical
00:01:32.700
Commission findings
00:01:38.600
It lies 19:15 of Marcos entered politics became
00:01:42.700
Congressman and Senator of former first lady Imelda Marcos
00:01:47.300
at that time it rich that his being a Minister
00:01:51.800
Gold Raiders he said he saw too much gold in their
00:01:55.700
House in children with believe this story but the
00:02:00.800
others are convinced that stolen Marcos wealth in the book
00:02:06.200
deceased pcg Chairman Salonga rodito see the reproduction of some
00:02:11.100
tax return including Marcos assets and capital without
00:02:15.400
Gold or treasures that you'll see Tau even if
00:02:20.700
I provided does not match that eventually counted since
00:02:25.900
why now elected President Marcos in 1965 not
00:02:31.000
I agree the Filipinos if best is the worst President,
00:02:32.600
Mark because of the
00:02:37.300
The country's economy was confirmed by professor Noel de Dios energy
00:02:43.400
the economy from 1973 until 1976 as the money,
00:02:47.400
Mark as low interest rates money is
00:02:53.100
went to infrastructure and development projects but later swelled the
00:02:57.100
debt of the country increased the interest rate of America
00:03:01.900
near the Philippines pay debt River the only country
00:03:05.200
in this part of the world Southeast Asia that became
00:03:09.800
very death dependent during that time and that's why in
00:03:13.300
the subsequent period it became a problem for us when
00:03:19.200
interest rates worldwide Road because of the Assassination of former debt
00:03:24.800
Senator Ninoy Aquino and political instability strand in economy
00:03:29.400
under Marcos in 1984 and 85 according to de
00:03:35.000
a few years after expelled the People Power Revolution passed away
00:03:40.400
Mark in hawaii before facing trial accused him thieves
00:03:46.400
dictator and human rights violator based upon data over 9000
00:03:50.000
the cases of human rights violations under his
00:03:55.200
Administration accepts some supporters some of the shortcomings she
00:03:59.900
doon at the night and in fact even former senator
00:04:05.800
Bongbong Marcos admitted that there will be no human rights
00:04:10.500
violations during the Marcos presidency but it does not exclusive
00:04:16.200
tuwa President Marcos human rights violations and also been committed
00:04:20.700
during a presentation of time recently offers the
00:04:25.400
Mark family stories of questionably section since according to
00:04:30.300
President Intend but it is unclear whether this means ready
00:04:33.700
the Mark that she confess and ask forgiveness
00:04:38.700
for those who are discriminated against in their father's basics
00:04:44.600
before knocking out this chapter in the history of the country, Gigi
00:04:47.200
Grande ABS CBN News Ilocos Norte
00:00:04.000
ito ang ikalawang distrito ng Ilocos Norte kung saan minsang
00:00:09.300
naging Congressman si dating Pangulong Ferdinand Marcos dito mahal pa
00:00:12.300
rin ang mga tao si Marcos ang tingin ko po
00:00:17.000
kay dating President edralin Marcos ay isang bayani dahil marami
00:00:22.200
siyang nagawa nito sa ating bansa ng mga hospital Marcos
00:00:27.500
siyang yung mga bridges at saka yung mga I think
00:00:31.700
yung pinailawan ng sa buong mundo yan
00:00:36.200
sa kinatatayuan ng bahay na ito sa sarap Ilocos Norte
00:00:42.100
nagsisimula ang kwento ng buhay ni Marcos September 11 1917
00:00:46.400
anak ng mga guro sa daw ay matalino at simpatiko
00:00:51.100
pitong taong gulang nang magtungo si Marcos salawag at pagkatapos
00:00:56.000
sa Maynila naging abogado at sundalo dito na nagkakaroon ng
00:01:00.200
pagkatalo ang mga Pilipino sa kasaysayan ng kanyang buhay at
00:01:04.000
Papel na ginampanan sa bansa May mga tao na nagsasabi
00:01:08.700
na demonyo siya at turning Sinasabing ang lahat ng nagawa
00:01:12.700
nya ay mali na meron din sa kabila ng nagsasabi
00:01:16.900
na ang nagawa lamang niya ay tama malaking kontrobersya ang
00:01:21.900
umano'y kabayanihan ni Marcos sabi sa ilang libro Natanggap niya
00:01:27.100
ang prestihiyosong distinguished service cross silver star medal at Order
00:01:30.600
of the purple heart pero sa pag-aaral ng national historical
00:01:32.700
Commission natuklasan
00:01:38.600
Kasinungalingan ito 19:15 ng pasukin ni Marcos ang pulitika naging
00:01:42.700
Congressman at senador ayon kay dating first lady Imelda Marcos
00:01:47.300
noong panahong ito mayaman na ang kanyang Mister sa pagiging
00:01:51.800
gold Raider nakita daw niya ang napakaraming ginto sa kanilang
00:01:55.700
bahay sa batang may naniniwala sa kwentong ito pero ang
00:02:00.800
iba kumbinsidong nakaw ang kayamanan ni Marcos sa libro ng
00:02:06.200
yumaong pcg Chairman rodito Salonga makikita ang reproduction ng ilang
00:02:11.100
tax return ni Marcos kabilang ang assets at capital walang
00:02:15.400
ginto o malaking kayamanan na nakadeklara kung titignan mo yung
00:02:20.700
binigay ko naman hindi tumutugma sa eventually na ibinibilang yaman
00:02:25.900
bakit ngayon nahalal na pangulo si Marcos noong 1965 hindi
00:02:31.000
nagkakasundo ang mga pilipino kung pinakamagaling ang pinakamasamang presidente si
00:02:32.600
Marcos dahil sa naging
00:02:37.300
Ekonomiya ng bansa kinumpirma ni professor Noel de Dios sumigla
00:02:43.400
ang ekonomiya mula 1973 hanggang 1976 ang kasing pera si
00:02:47.400
Marcos habang mababa ang interest rates bahagi ng pera ay
00:02:53.100
napunta sa infrastructure at development projects pero kinalaunan lumobo ang
00:02:57.100
utang ng bansa ng tumaas ang interest rate ng Amerika
00:03:01.900
naghihingalo ang Pilipinas makabayad ng utang River the only country
00:03:05.200
in this part of the world Southeast Asia that became
00:03:09.800
very death dependent during that time and that's why in
00:03:13.300
the subsequent period it became a problem for us when
00:03:19.200
interest rates worldwide Road dahil sa utang Assassination ni dating
00:03:24.800
senador Ninoy Aquino at political instability sumadsad ang ekonomiya sa
00:03:29.400
ilalim ni Marcos noong 1984 at 85 ayon kay de
00:03:35.000
ilang taon matapos mapatalsik ng People Power Revolution pumanaw si
00:03:40.400
Marcos sa hawaii bago maharap sa paglilitis inakusahan siyang magnanakaw
00:03:46.400
diktador at human rights violator basi sa datos higit 9000
00:03:50.000
ang kaso ng human rights violations sa ilalim ng kanyang
00:03:55.200
administrasyon tinatanggap ng ilang tagasuporta ang ilang ang pagkukulang niya
00:03:59.900
doon at the night and in fact even former senator
00:04:05.800
Bongbong Marcos admitted that there will be no human rights
00:04:10.500
violations during the Marcos presidency but it does not exclusive
00:04:16.200
tuwa President Marcos human rights violations and also been committed
00:04:20.700
during a presentation of time kailan lang ay nag-aalok ang
00:04:25.400
pamilya Marcos na istorya ng bahagi questionably yaman ayon kay
00:04:30.300
pangulong Duterte pero hindi malinaw kung nangangahulugan ito ng handa
00:04:33.700
na ang mga Marcos na umamin at humingi ng tawad
00:04:38.700
para sa mga naagrabyado ng kanilang ama bagay na mahalaga
00:04:44.600
bago matutukan ang kabanatang ito sa kasaysayan ng bansa Gigi
00:04:47.200
Grande ABS CBN News Ilocos Norte